Resurse electronice

Bulletin of The Transilvania University of Brașov - Buletin Știintific
Jurnalul Medical Brașovean
Revista "Diacronia"
Reviste accesibile din rețeaua locală

 

Acces gratuit la articole full text, oferit de Editura Royal Society:
Philosophical Transactions series A: http://rsta.royalsocietypublishing.org
Philosophical Transactions series B: http://rstb.royalsocietypublishing.org
Proceedings series A: http://rspa.royalsocietypublishing.org
Proceedings series B: http://rspb.royalsocietypublishing.org
Biology Letters: http://rsbl.royalsocietypublishing.org
Journal of the Royal Society Interface: http://rsif.royalsocietypublishing.org
Interface Focus: http://rsfs.royalsocietypublishing.org
Notes&Records of the Royal Society: http://rsnr.royalsocietypublishing.org.

 

Articolele revistelor acoperă subiecte din domeniile: matematică, fizică, științe inginerești și știinte biologice.

Fondul Bibliotecii Virtuale se constituie din cărțile ai căror autori acceptă publicarea lor ca open-source.


Geografie
GHINEA, Dan. România Geografică, Editura Enciclopedică, 2000

Silvicultură
GIURCĂ, Alexandru, DIMA, Daniel Paul. The Plan B for Romania’s Forests and Society. [online]. Brașov: Editura UniversitățiiTransilvania, 2022, ISBN 978-606-19-1463-0
LAZĂR, Anamaria. Studii asupra populațiilor și comunităților de mamifere mici (Mammalia, ordinele Rodentia si Eulipotyphla) din Romania. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2020, ISBN 978-606-19-1338-1

Dreptul afacerilor
SĂRARU, Cătălin-Silviu. Contemporary Challenges in the Business Law. Contributions to the 6th International Conference Perspectives of Business Law in the Third Millennium, November 25-26, 2016, Bucharest. [online]. Bucharest: ADJURIS - International Academic Publisher, 2017, 978-606-94312-0-7

Știința calculatoarelor
DĂNILĂ, Adrian. Modelarea şi identificarea sistemelor dinamice. Culegere de probleme rezolvate în mediul software Python Sympy. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2022
OGRUȚAN, Petre. Interfețe și echipamente periferice. Curs. [online]. Brașov: Reprografia Universității Transilvania, 1994
OGRUȚAN, Petre, GERIGAN, Carmen, BANCIU, Nicolae. Memorii, interfețe și periferice. Interfețe specializate. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2003, ISBN 973-635-118-1

Management
POPESCU, Maria. Managementul inovării. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov, 2016, ISBN 978-606-19-0759-5

Matematică
GAGEONEA, Elena Lidia, URDEA, Mihaela, CLINCIU, Mihaela Rodica. Geometrie descriptivă - Îndrumar de laborator și teme. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2006, ISBN 973-635-752-X

Fizică
NICOLAIDE, Andrei: Electromagnetics: General Theory of the Electromagnetic Field: Classical and Relativistic Approaches. [online]. Third Edition, Revised and Augmented, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2012
VOLMER, Marius. Electromagnetic field theory. Lecture notes and applications. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2022, ISBN 978-606-19-1575-0

Inginerie mecanică
DUMITRIU, Adrian. Bazele sistemelor mecatronice. [online]. Brașov: Reprografia Universității Transilvania, 2006

Inginerie electrică
BORZA, Paul, GERIGAN, Carmen, OGRUȚAN, Petre, TOACSE, Gheorghe. Microcontrollere - Aplicații. [online]. București: Editura Tehnica, 2000, ISBN 973-31-1577-6
HELEREA, Elena, CĂLIN, Marius Daniel, MUȘUROI, Cristian Leonard. Materials for Electrical. Handbook. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov, 2023, ISBN 978-606-19-1622-1
HELEREA, Elena, OLTEAN, Ioan Danut, RAES, Paul, ANTAL, Ana Maria, MUNTEANU, Adrian, PĂDURE, Sultana, MOLDOVAN, Viviana. Materials for Electrical and Electronic Engineering [online]. Brașov: Lux Librix, 2003, ISBN 973-9458-14-9
HELEREA, Elena, CĂLIN, Marius Daniel. Materials in Electrical Engineering. [online]. Braşov: Editura Universității Transilvania din Brașov, 2015, ISBN 978-606-19-0717-5
OGRUȚAN, Petre, SANDU, Florin. Compatibilitate electromagnetică. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 1999, ISBN 973-98796-9-1
VOLMER, Marius. Sensors and microsensors. Theoretical and practical notes. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2022, ISBN 978-606-19-1576-7

Inginerie tehnologică
BRAUN, Barbu, OLTEANU, Ciprian, COBLIŞ, Cătălin. Maşini de măsurare în coordonate, vol. III. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2022, ISBN 978-973-598-646-9 gen., ISBN 978-686-19-1539-2 vol. 3

Filologie

BUGARIU, Victor. Literați și sefiști. O confruntare de mentalități. [online]. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2007, ISBN 978-973-598-113-6

Cursuri accesibile din rețeaua locală