Calendare selecție

 

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ FEBRUARIE - MARTIE 2024

 

În perioada februarie-martie 2024 studenții Universității Transilvania din Brașov au oportunitatea de a participa la o nouă sesiune de selecție pentru mobilități de lungă durată de studiu și practică Erasmus+ care se vor derula în cadrul proiectelor KA131 și KA171 astfel:

• Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 1 sau 2 al anului universitar 2024-2025.

• Mobilitate de practică (SMT) derulată ca student în vara anului 2024

• Mobilitate de practică (SMT) derulată ca proaspăt absolvent – pot candida studenții aflați acum în an terminal la nivel licență, master sau doctorat.

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ va cuprinde:

I. Susținerea testării lingvistice

01-29 februarie 2024: efectuarea testării lingvistice Erasmus+ pe platforma on-line OLS: https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language

Se va susține doar de către studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice pentru limba străină în care se va derula mobilitatea.

Se va realiza cont cu adresa de email instituțională, se efectuează testul OLS și se salvează certificatul lingvistic care va fi încărcat apoi pe portalul Erasmus+. (Scurt tutorial OLS)

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 19 februarie-4 martie 2024: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 4-17 martie 2024: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 18 martie 2024: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.
4) Începând cu 18 martie 2024: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ OCTOMBRIE 2023

 

În luna octombrie 2023 studenții Universității Transilvania din Brașov au oportunitatea de a participa la o nouă sesiune de selecție pentru mobilități Erasmus+ de lungă durată (minim 2 luni) de studiu și practică Erasmus+ care se vor derula în cadrul proiectelor KA131 și KA171 astfel:

• Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 2 al anului universitar 2023-2024.

• Mobilitate de practică (SMT) derulată ca student în vara anului 2024.

•Mobilitate de practică (SMT) derulată ca proaspăt absolvent – pot candida studenții aflați în an terminal la nivel licență, master sau doctorat.

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

02-13 octombie 2023: efectuarea testării lingvistice Erasmus+ pe platforma on-line OLS: https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language

Se va susține doar de către studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice pentru limba străină în care se va derula mobilitatea.

Se va realiza cont cu adresa de email instituțională, se efectuează testul OLS și se salvează certificatul lingvistic care va fi încărcat apoi pe portalul Erasmus+. (Scurt tutorial OLS)

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 13-23 octombrie 2023: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 24-31 octombrie 2023: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 1 noiembrie 2023: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ MAI 2023

 

În luna mai 2023 studenții Universității Transilvania din Brașov au oportunitatea de a participa la o nouă sesiune de selecție pentru mobilități de lungă durată de studiu și practică Erasmus+ care se vor derula în cadrul proiectelor KA131 și KA171 astfel:

• Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 1 (doar nivel doctorat) sau semestrul 2 al anului universitar 2023-2024.

• Mobilitate de practică (SMT) derulată ca student în vara anului 2023.

• Mobilitate de practică (SMT) derulată ca proaspăt absolvent – pot candida studenții aflați acum în an terminal la nivel licență, master sau doctorat.

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

08-14 mai 2023: efectuarea testării lingvistice Erasmus+ pe platforma on-line OLS: https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language

Se va susține doar de către studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice pentru limba străină în care se va derula mobilitatea.

Se realizează cont cu adresa de email instituțională, se efectuează testul OLS și se salvează certificatul lingvistic care va fi încărcat apoi pe portalul Erasmus+. (Scurt tutorial OLS)

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 15-25 mai 2023: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 26-30 mai 2023: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 31 mai 2023: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ FEBRUARIE - MARTIE 2023

 

În perioada februarie-martie 2023 studenții Universității Transilvania din Brașov au oportunitatea de a participa la o nouă sesiune de selecție pentru mobilități de lungă durată de studiu și practică Erasmus+ care se vor derula în cadrul proiectelor KA131 și KA171 astfel:

• Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 1 sau 2 al anului universitar 2023-2024.

• Mobilitate de practică (SMT) derulată ca student în vara anului 2023.

• Mobilitate de practică (SMT) derulată ca proaspăt absolvent – pot candida studenții aflați acum în an terminal la nivel licență, master sau doctorat.

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

01-13 februarie 2023: efectuarea testării lingvistice Erasmus+ pe platforma on-line OLS: https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language

Se va susține doar de către studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice pentru limba străină în care se va derula mobilitatea.
Se va realiza cont cu adresa de email instituțională, se efectuează testul OLS și se salvează certificatul lingvistic care va fi încărcat apoi pe portalul Erasmus+. (Scurt tutorial OLS)

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 13 februarie-6 martie 2023: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 7-17 martie 2023: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 18 martie 2023: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.
4) Începând cu 18 martie 2023: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ OCTOMBRIE 2022

 

În luna OCTOMBRIE 2022 studenții Universității Transilvania din Brașov au oportunitatea de a participa la o nouă sesiune de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ care se vor derula în cadrul proiectelor KA131, KA107 și KA171 astfel:

• Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 2 al anului universitar 2022-2023.

• Mobilitate de practică (SMT) derulată ca proaspăt absolvent sau ca student în anul universitar 2022-2023.

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

04-17 octombrie 2022: susținerea testării lingvistice pe platforma On-line Linguistic Support (OLS): https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language

Susțin testarea studenții care nu au o altă dovadă a competențelor lingvistice pentru limba străină în care va derula mobilitatea. Se creează un cont (user și parolă) pe platforma OLS, se efectuează testul on-line și salvează un print-screen la finalizarea testului, din care să reiasă obligatoriu nivelul lingvistic obținut și numele studentului. (Scurt tutorial OLS)

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 04-31 octombrie 2022: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele componente ale dosarului de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 1-11 noiembrie 2022: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) Începând cu 11 noiembrie 2022: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.
4) 14 noiembrie 2022: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de practică Erasmus+ IUNIE 2022

 

La sesiunea de selecție Erasmus+ derulată în perioada 24-30 iunie 2022 pot candida studenții interesați de o mobilitate de practică (SMP) derulată ca student sau proaspăt în vara anului 2022.

Concursul de selecție pentru mobilități de practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Testarea lingvistică

24-28 iunie 2022: Studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice pentru limba de lucru la instituția gazdă sunt rugați să anunțe în scris Biroul Erasmus+ (outgoing@unitbv.ro) pentru organizarea testării lingvistice.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 24-30 iunie 2022: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 1-5 iulie 2022: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 6 iulie 2022: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ MAI-IUNIE 2022

 

La sesiunea de selecție Erasmus+ derulată în perioada mai-iunie 2022 pot candida studenții interesați de o mobilitate de studiu sau practică în cadrul proiectelor KA103, KA131 și KA107, astfel:

 • • Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 1 al anului universitar 2022-2023 – doar dacă termenele limită de nominalizare la universitățile gazdă mai permit nominalizarea în timp util a studenților selectați.
 • • Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 2 al anului universitar 2022-2023.
 • • Mobilitate de practică (SMP) derulate ca proaspăt absolvent (doar proiect KA103) sau ca student în anul universitar 2021-2022.

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 09-22 mai 2022: înscrierea pentru testarea lingvistică pe platforma E-learning UniTBv se face în 2 pași: înscrierea la Cursul Erasmus+ și completarea Formularului de înscriere pentru testarea lingvistică Erasmus+ accesând link-ul:
https://elearning.unitbv.ro/mod/questionnaire/view.php?id=77838
2) 28 mai 2022: susținerea on-line a testării lingvistice pe platforma E-learning UniTBv (probă calculator și interviu)
3) 03 iunie 2022: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 23 mai-6 iunie 2022: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 7-13 iunie 2022: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisiile de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 14 iunie 2022: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.
4) Începând cu 14 iunie 2022: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ FEBRUARIE - MARTIE 2022

 

La sesiunea de selecție Erasmus+ derulată în perioada februarie-martie 2022 pot candida studenții interesați de o mobilitate de studiu sau practică în cadrul proiectelor KA103, KA131 și KA107, astfel:

 • • Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 1 sau 2 al anului universitar 2022-2023.
 • • Mobilitate de practică (SMP) derulate ca proaspăt absolvent (doar proiect KA103) sau ca student în anul universitar 2021-2022.

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 11-24 februarie 2022: înscrierea pentru testarea lingvistică pe platforma E-learning UniTBv se face în 2 pași: înscrierea la Cursul Erasmus+ și completarea Formularului de înscriere pentru testarea lingvistică Erasmus+ accesând link-ul:
https://elearning.unitbv.ro/mod/questionnaire/view.php?id=77838
2) 26 februarie 2022: susținerea on-line a testării lingvistice pe platforma E-learning UniTBv (probă calculator și interviu)
3) 03 martie 2022: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 26 februarie-13 martie 2022: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 14-21 martie 2022: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisiile de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 22 martie 2022: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.
4) Începând cu 22 martie 2022: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ OCTOMBRIE 2021

 

La sesiunea de selecție Erasmus+ derulată în luna OCTOMBRIE 2021 pot candida studenții interesați de o mobilitate de studiu sau practică în cadrul proiectelor KA103 și KA107, astfel:

 • • Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 2 al anului universitar 2021-2022.
 • • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca proaspăt absolvent (doar proiect KA103) sau ca student în anul universitar 2021-2022.

Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+ se va derula în DOUĂ ETAPE, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 4-20 octombrie 2021: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 23 octombrie 2021: susținerea on-line a testării lingvistice pe platforma E-learning a universității (probă calculator și interviu) – conform programării anunțate anterior prin email tuturor candidaților de către Biroul Erasmus+.
3) 27 octombrie 2021: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 11-31 octombrie 2021: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 1-7 noiembrie 2021: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisiile de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament..
3) Începând cu 7 noiembrie 2021: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.
4) 7 noiembrie 2021: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ MAI 2021

 

La sesiunea de selecție Erasmus+ derulată în luna MAI 2021 pot candida studenții interesați de o mobilitate de studiu sau practică în cadrul proiectelor KA103 și KA107, astfel:

Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+ se va derula în DOUĂ ETAPE, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 10-19 mai 2021: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 22 mai 2021: susținerea on-line a testării lingvistice pe platforma E-learning a universității (probă calculator și interviu) – conform programării anunțate anterior prin email tuturor candidaților de către Biroul Erasmus+.
Testarea lingvistică se realizeză pe platforma Elearning a universității Transilvania din Brașov https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=317
3) 27 mai 2021: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 20 mai - 4 iunie 2021: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 5-13 iunie 2021: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisiile de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER).
3) 14 iunie 2021: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 14 iunie 2021: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ FEBRUARIE - MARTIE 2021

În perioada FEBRUARIE - MARTIE 2021 studenții Universității Transilvania din Brașov au oportunitatea de a participa la o nouă sesiune de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ care se vor derula în cadrul proiectelor KA103 și KA107 astfel:

 • • în anul universitar 2020-2021 (mobilități practică),
 • • în anul universitar 2021-2022 (mobilități de studiu și practică).

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 15-24 februarie 2021: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
!!! 3 - 11 martie 2021 (ora 12.00): înscrierea pentru testarea lingvistică, prin completarea Google Form disponibil aici:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 27 februarie 2021: susținerea on-line a testării lingvistice pe platforma E-learning a universității (probă calculator și interviu) – conform programării anunțate anterior prin email tuturor candidaților de către Biroul Erasmus+.
3) 03 martie 2021: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+
!!! 13 martie 2021 -  sesiune suplimentară de testare lingvistică on-line (probă calculator și interviu) – conform programării anunțate anterior prin email tuturor candidaților de către Biroul Erasmus+.
Testarea lingvistică se realizeză pe platforma Elearning a universității Transilvania din Brașov https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=317
18 martie 2021: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 01-19 martie 2021: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 20-28 martie 2021: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 29 martie 2021: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.
4) Începând cu 29 martie 2021; nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Sesiunea de selecție se desfășoară în 2 etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 5-15 octombrie 2020: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 17 octombrie 2020: susținerea on-line a testării lingvistice pe platforma E-learning a universității (probă calculator și interviu) – conform programării anunțate anterior prin email tuturor candidaților de către Biroul Erasmus+.
3) 20 octombrie 2020: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 20-27 octombrie 2020: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul
https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 27 octombrie - 02 noiembrie 2020: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisiile de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/departamnet.
3) Începând cu 02 noiembrie 2020; nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.
4) 6 noiembrie 2020: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.

La sesiunea de selecție Erasmus+ derulată în luna IUNIE 2020 pot candida studenții interesați de o mobilitate de studiu sau practică în cadrul proiectelor KA103 și KA107, astfel:

 • • Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 2 al anului universitar 2020-2021
 • • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca student în anii universitari 2019-2020 sau 2020-2021
 • • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca proaspăt absolvent, valabil doar pentru studenții aflați acum în an terminal, ciclul de studii doctoral; mobilitățile pot fi finanțate doar în cadrul proiectelor KA103.

La selecție sunt invitați să participe studenții care pot face dovada competențelor lingvistice pentru instituțiile gazdă pentru care candidează.
În cadrul acestei sesiuni NU se va organiza testare lingivistică în cadrul Biroului Erasmus+.

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula astfel:

1) 24-30 iunie 2020: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul
https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 1-3 iulie 2020: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisiile de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER).
3) 6 iulie 2020; transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 3 iulie 2020: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ MAI 2020

La sesiunea de selecție Erasmus+ derulată în luna MAI 2020 pot candida studenții interesați de o mobilitate de studiu sau practică în cadrul proiectelor KA103 și KA107, astfel:

 • Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrele 1 sau 2 ale anului universitar 2020-2021. Pentru semestrul 1, se va ține cont de termenele limită de nominalizare impuse de universitățile gazdă.
 • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca student în anii universitari 2019-2020 sau 2020-2021
 • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca proaspăt absolvent (pentru studenții aflați acum în an terminal) – doar proiect KA103.

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în DOUĂ ETAPE, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 11-20 mai 2020: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 23 mai 2020: susținerea on-line a testării lingvistice pe platforma E-learning a universității (probă calculator și interviu) – conform programării anunțate anterior prin email tuturor candidaților de către Biroul Erasmus+.
3) 27 mai 2020: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 21-31 mai 2020: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul
https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 1-7 iunie 2020: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisiile de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER).
3) 8 iunie 2020; transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 8 iunie 2020: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ FEBRUARIE – MARTIE 2020

La sesiunea de selecție Erasmus+ derulată în perioada FEBRUARIE – MARTIE 2020 pot candida studenții interesați de o mobilitate de studiu sau practică în cadrul proiectelor KA103 și KA107, astfel:

 • Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 1 sau semestrul 2 al anului universitar 2020-2021
 • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca student în anii universitari 2019-2020 sau 2020-2021
 • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca proaspăt absolvent (pentru studenții aflați acum în an terminal) – doar proiect KA103

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în DOUĂ ETAPE, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 24 februarie 2020 - 3 martie 2020: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 5 martie 2020 orele 12:00-16:00: susținerea testării lingvistice - Aula Universității Transilvania din Brașov (probă pe calculator –Bibliotecă și interviu sălile UI2, UI3, UI6, UI7)
3) 10 martie 2020: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Biroul Erasmus+ (între orele 13.00-16.00) - se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

!!! Susținerea testării lingvistice se va derula conform informațiilor individuale primite pe email de fiecare student candidat.

Calendarul general al derulării testării lingvistice:

 • INTERVIUL pentru limbile FRANCEZĂ/ SPANIOLĂ/ GERMANĂ – 05.03.2020, ora 12.00 - Aula Universității, etaj 1.
  Studenții care au optat pentru testarea la aceste limbi trebuie să se prezinte mai întâi la interviu (ora 12.00) pentru limbile SPANIOLĂ/ FRANCEZĂ/GERMANĂ, apoi să se prezinte la probele pe calculator!
 • TESTAREA PE CALCULATOR, toate limbile – 05.03.2020 (între orele 12.00-16.00) DUPĂ susținerea interviului la limbile franceză/ spaniolă/ germană - Biblioteca Aulei.
 • INTERVIU limba ITALIANĂ – 06.03.2020, ora 11:00, Centrul CILM (Aula Universității, etajul 2), cu dna prof. Mariana NOREL.
 • INTERVIU limba ENGLEZĂ - 05.03.2020 - Aula Universității, sălile UI2 și UI3 (conform indicațiilor primite individual pe email).

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 5-15 martie 2020: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul
https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’).
Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 16-25 martie 2020: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER).
3) 26 martie 2020; transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 26 martie 2020: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ derulate în anul universitar 2019-2020 Sesiunea IANUARIE-FEBRUARIE 2020

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică care se vor derula în anul universitar 2019-2020 în cadrul Programului Erasmus+ KA107 (țări partenere) se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 06 - 13 ianuarie 2020: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 14 ianuarie 2020: susținerea testării lingvistice – Biroul Erasmus+ (clădirea Rectorat, etaj 2, cam. 205)
3) 16 ianuarie 2020: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Biroul Erasmus+ (între orele 11.00-16.00) - se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 16-29 ianuarie 2020: completarea și depunerea dosarelor de candidatură.
Candidatura se va realiza în exclusivitate on-line, pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’).
Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 30 ianuarie-4 februarie 2020: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 4 februarie 2020 transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 4 februarie 2020: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ derulate în anul universitar 2019-2020 Sesiunea NOIEMBRIE 2019

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 04 - 10 noiembrie 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 12 noiembrie 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice - Biroul Erasmus+ (clădirea Rectorat, etaj 2, cam. 205)
3) 14 noiembrie 2019: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Biroul Erasmus+ (între orele 09.00-13.00) -se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

 TESTAREA PE CALCULATOR – Marți, 12.11.2019, la Biroul Erasmus+ (Clădirea Rectorat, etaj 2, cam 205) – conform programării anunțate pe email fiecărui student

INTERVIUL, astfel:

Limba Engleză - Miercuri, 13.11.2019, ora 12.00 - Aula Universității, etaj 1, sala U I 2, prof. Anca MAICAN
Limba Franceză - Marți, 12.11.2019, ora 12.00 - sala BP7 sau ora 14.00 sala L III 1, prof. Paula ARMASAR
Limba Germană - Marți, 12.11.2019, ora 15.45 - sala SP3, prof. Sabina HOMANA
Limba Spaniolă - Marți, 12.11.2019, Corp T, salaT II 1, ora 10.00 sau ora 12.00 salaTM (în curtea corpului T), prof. Raluca ALEXE

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 14-22 noiembrie 2019: completarea și depunerea dosarelor de candidatură.
 !!! Toți studenții care AU cont de email instituțional (@STUDENT.UNITBV.RO)
Candidatura se va realiza în exclusivitate on-line, pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’).
Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
 !!! Studenții care NU AU cont de email instituțional (@STUDENT.UNITBV.RO)
Cererea de înscriere se va completa on-line la link-ul http://193.254.231.48/ErasmusPlus2020/ se va lista și depune semnată la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care alcătuiesc dosarul de candidatură - se consulta site-ul UniTBv pentru detalii privind conținutul dosarului de candidatură.
2) 23-27 noiembrie 2019: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 28 noiembrie 2019:  transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 28 noiembrie 2019: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ derulate în anul universitar 2019-2020 Sesiunea Octombrie 2019

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 01 - 14 octombrie 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form
2) 15 octombrie 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice - Aula Universității Transilvania din Brașov (probă pe calculator- Bibliotecă și interviu – sala UI7)
3) 17, 18 octombrie 2019: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Biroul Erasmus+ (între orele 09.00-13.00) -se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

TESTAREA pe calculator (toate limbile) – 15.10.2019, ora 14.00, Biblioteca Aulei

INTERVIURI, în funcție de limba străină, astfel:

 • Engleză – Marți 15.10.2019, ora 14.00, sala U I 7 (aula universității)
 • Franceză – Marți 15.10.2019, ora 12.00 sala BP7 și ora 14 sala BP5
 • Germană – Marți 15.10.2019, ora 17.00, sala SP3
 • Spaniolă – Marți 15.10.2019, ora 10.00, sala T II 1 și Miercuri 16.10.2019, ora 10, sala P I 5
 • Italiană – Marți 15.10.2019, ora 17.30, sala K I 11

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 14-22 octombrie 2019: completarea și depunerea dosarelor de candidatură.
 !!! Pentru studenții de la programele de licență, anii 2 master/ 2-3 doctorat
Candidatura se va realiza în exclusivitate on-line, pe portalul https://erasmus.unitbv.ro. Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (@student.unitbv.ro). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
 !!! Pentru studenții din anul 1 master/ doctorat
Cererea de înscriere se va completa on-line la link-ul http://193.254.231.48/ErasmusPlus2020/ se va lista și depune semnată la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care alcătuiesc dosarul de candidatură - se consulta site-ul UniTBv pentru detalii privind conținutul dosarului de candidatură.
2) 23-25 octombrie 2019: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 28 octombrie 2019:  transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 28 octombrie 2019: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ IUNIE 2019

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 14 -23 iunie 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form
2) 24 iunie 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice (probă pe calculator- Bibliotecă și interviu - sala UI7) - Aula Universității Transilvania din Brașov
3) 25, 26 iunie 2019: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Biroul Erasmus+ (între orele 09.00-13.00) -se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 24-28 iunie 2019: depunerea dosarelor de candidatură la coordonatorul Erasmus+ pe facultate.
Cererea de înscriere se va completa on-line la link-ul http://193.254.231.48/ErasmusPlus2019/ se va lista și depune semnată la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care alcătuiesc dosarul de candidatură.
2) 1-3 iulie 2019:  evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 4 iulie 2019:  transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților selectați și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 4 iulie 2019: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ MAI 2019

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 01 -13 mai 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form
2) 15 mai 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice (probă pe calculator- Bibliotecă și interviu - sălile UI 2 și UI7) - Aula Universității Transilvania din Brașov
3) 20-22 mai 2019: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Biroul Erasmus+ (între orele 09.00-13.00) -se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 20-24 mai 2019: depunerea dosarelor de candidatură la coordonatorul Erasmus+ pe facultate.
Cererea de înscriere se va completa on-line la link-ul http://193.254.231.48/ErasmusPlus2019/ se va lista și depune semnată la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care alcătuiesc dosarul de candidatură.
2) 27-31 mai 2019: : evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 31 mai 2019: : transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților selectați și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 31 mai 2019: nominalizarea studenților selectați la universitățile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ FEBRUARIE – MARTIE 2019

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

Programarea testării lingvistice Erasmus 12.03.2019 (descarcă pdf)

.

1 februarie – 8 martie 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form
12 martie 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice (probă pe calculator și interviu) - Aula Universității Transilvania din Brașov
13-15 martie 2019: eliberarea certificatelor conținând rezultatele testării lingvistice. Certificatele se vor prelua personal de către fiecare student de la Biroul Erasmus+.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

18-25 martie 2019: depunerea dosarelor de candidatură
Cererea de înscriere se va completa on-line, se va lista și depune semnată la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care alcătuiesc dosarul de candidatură.
26-30 martie 2019: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către C-SER.
30 martie 2019: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților selectați.

Începând cu 30 martie 2019: nominalizarea studenților selectați la universitățile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

 

Cum pot deveni student Erasmus+, mobilitate de lungă durată

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ MAI 2024

 

În luna mai 2024 studenții Universității Transilvania din Brașov au oportunitatea de a participa la o nouă sesiune de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ de lungă durată (minimum 2 luni) care se vor derula în cadrul proiectelor KA131 și KA171 astfel:

• Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 1 (doar nivel doctorat) sau semestrul 2 al anului universitar 2024-2025.

• Mobilitate de practică (SMT) derulată ca student în vara anului 2024.

• Mobilitate de practică (SMT) derulată ca proaspăt absolvent – pot candida studenții aflați acum în an terminal la nivel licență, master sau doctorat.

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

10-27 mai 2024: efectuarea testării lingvistice Erasmus+ pe platforma on-line OLS: https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language

Se va susține doar de către studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice pentru limba străină în care se va derula mobilitatea.

Se va realiza cont cu adresa de email instituțională, se efectuează testul OLS și se salvează certificatul lingvistic care va fi încărcat apoi pe portalul Erasmus+. (Scurt tutorial OLS)

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 15-27 mai 2024: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 28 mai-7 iunie 2024: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 7 iunie 2024: transmiterea de către coordonatori la Oficiul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.
4) Începând cu 7 iunie 2024: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

 

Arhivă calendare

I. Eligibilitate CANDIDAT

Condiții de eligibilitate generale – pentru toate tipurile de mobilități:

1. candidatul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de cetățenie, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat).

2. candidatul trebuie să fie student la una din facultățile/ SDI ale universității, la oricare formă de învățământ și la oricare program de studii.

Condiții eligibilitate – mobilitate de studiu (SMS)

1. mobilitățile de studiu din oricare ciclu de studii (licență, master, doctorat) se pot derula începând cu semestrul II al primului an de studii.

2. studentul trebuie să fie înmatriculat la UNITBV pe toată durata mobilității.

Condiții eligibilitate – mobilitate de practică derulată ca student (SMP)

1. studenții nivel licență și master pot beneficia de mobilitate de practică începând cu anul I;

2. studenții nivel doctorat pot beneficia de mobilitate de practică după finalizarea programului de pregătire universitară avansată (PPUA).

 

Condiții eligibilitate – mobilitate de practică derulată ca proaspăt absolvent (SMP-PA)

1. la momentul selecției, candidatul trebuie să fie înmatriculat la UNITBV, în ultimul an de studii al oricărui ciclu de studii (licență, masterat, doctorat);

2. mobilitatea trebuie să se deruleze în primele 12 luni de la data absolvirii ciclului de studii în care beneficiarul a fost selectat.

3. mobilitățile de practică proaspăt absolvent nu sunt eligibile în cadrul proiectelor KA107.

II. Eligibilitate DESTINAȚII

Condiții eligibilitate generale – instituția gazdă trebuie să fie situată:

1. într-o țară diferită de România şi de țara de reşedință avută de student pe durata studiilor;

2. proiecte KA103: într-o țară a programului Erasmus+

3. proiecte KA131: într-o țară a programului sau parteneră a programului Erasmus+

4. proiecte KA107: într-o țară parteneră la programul Erasmus+.

Condiții eligibilitate mobilitate de studiu: sunt eligibile mobilitățile derulate la instituții de învățământ superior care au încheiat acord inter-instituțional Erasmus+ (IIA) cu Universitatea Transilvania din Brașov.

Condiții eligibilitate mobilitate de practică:

În cadrul proiectelor KA107: sunt eligibile mobilitățile derulate la o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră la program recunoscută de autoritățile competente și care a semnat acord interinstituțional (IIA) cu UNITBV înainte de desfășurarea activității de mobilitate.

În cadrul proiectelor KA103 și KA131 organizația gazdă eligibilă poate fi:

1. o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține cartă Erasmus+ (ECHE) – proiecte KA103 și KA131;

2. o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră la program recunoscută de autoritățile competente și care a semnat acord interinstituțional cu UNITBV înainte de derularea mobilității -proiecte KA131;

3. o organizație, o asociație, un ONG non-profit;

4. un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;

5. orice organizație publică sau privată, care este activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării, cade exemplu:

• întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);

• un organism public de la nivel local, regional sau național;

• ambasadă sau birou consular al țării de trimitere participante la program;

• un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;

• un institut de cercetare;

• o fundație;

• o școală/un institut/un centru educațional (de orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și învățământul pentru adulți).

Nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii de practică Erasmus+ următoarele tipuri de organizații:

• instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate (lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul web: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro).

• organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

II. Eligibilitate DURATĂ MOBILITATE

1. Mobilitate fizică de lungă durată derulată la nivel licență, master sau doctorat: între 2 luni și 12 luni.

2. Mobilitate mixtă de scurtă durată derulată la nivel licență, master sau doctorat: între 5-30 zile de mobilitate fizică, combinată obligatoriu cu o componentă virtuală care să faciliteze schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare. Se pot desfășura și în cadrul Programelor intensive mixte (PIM) la care pot participa grupuri de studenți în calitate de cursanți. O mobilitate de studii de scurtă durată mixtă trebuie să acorde minimum 3 credite ECTS.

3. Mobilitatea fizică de scurtă durată a doctoranzilor: între 5 și 30 de zile. Se încurajează adăugarea unei componente virtuale la mobilitatea fizică, dar nu este obligatorie.

Perioada totală eligibilă pentru mobilități Erasmus+ de care poate beneficia un student este de 12 luni pe parcursul fiecărui ciclu de studii (I, II sau III), cu excepția programelor de studii integrate (cum este Medicina), la care studenții pot participa la acțiuni de mobilitate Erasmus+ de până la 24 de luni. În calculul celor 12 (respectiv 24) luni eligibile, se vor cumula mobilități de studiu și de practică, finanțate sau zero-grant. Experiența anterioară în cadrul programului Erasmus și/sau în calitate de bursier Erasmus Mundus se ia în considerare la calcularea perioadei de 12/24 luni pentru fiecare ciclu de studii.

A. Pentru mobilități Erasmus+ de lungă durată, selecția studenților are loc anual, prin campanii organizate în lunile februarie-martie, mai-iunie și octombrie ale fiecărui an universitar, precum și campaniii suplimentare, dacă este cazul.
Selecția se va desfașura în următoarele etape:

 • • susținerea testului de limbă străină pentru participarea la selecția Erasmus+ (test grilă și interviu) – doar pentru studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice necesare derulării mobilității la instituțiile pentru care candidează.
 • • înscrierea la concursul de selecție prin depunerea on-line a dosarului de candidatură pe portalul Erasmus+ UNITBV (https://erasmus.unitbv.ro/).
 • • procesul de selecție realizat la nivelul facultății și finalizat prin transmiterea de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI la Oficiul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție semnate de membrii C-SER, conținând listele cu candidații declarați selectați/ rezerve/ respinși.
 • • nominalizarea la instituțiile partenere de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI. Candidații trebuie să se asigure că se încadrează în termenele limită de nominalizare la universitățile partenere pentru care optează (că perioada de acceptare a nominalizării nu s-a încheiat înainte de finalizarea procesului de selecție din UNITBV).

B. Pentru mobilitățile Erasmus+ de scurtă durată, selecția studenților are loc pe tot parcursul anului universitar, în funcție de calendarul universităților gazdă organizatoare a mobilităților.
Un student trebuie să fie selectat cu cel puțin o lună înainte de data de început a mobilității sale.
Selecția se va desfașura în următoarele etape:

 • susținerea testului de limbă străină pentru participarea la selecția Erasmus+ (test grilă și interviu) – doar pentru studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice necesare derulării mobilității la instituțiile pentru care candidează.
 • înscrierea la concursul de selecție prin depunerea dosarului de candidatură la Oficiul Erasmus+ UNITBV (fizic sau prin e-mail la adresa outgoing@unitbv.ro)
 • procesul de selecție realizat la nivelul facultății și finalizat prin transmiterea de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI la Oficiul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție semnate de membrii C-SER, conținând listele cu candidații declarați selectați/ rezerve/ respinși.

A. Pentru mobilități de lungă durată: înscrierea se face prin depunerea on-line a dosarului de candidatură pe portalul Erasmus+ UNITBV (https://erasmus.unitbv.ro/). Dosarul de candidatură va cuprinde:

1. Documente obligatorii:

  • • cerere de înscriere completată on-line care va conține:
   • - datele personale și academice de identificare a studentului candidat;
   • - declarația privitoare la nivelul competențelor lingvistice pentru limbile de studiu/ lucru la instituțiile pentru care candidează;
   • - declarația privind îndeplinirea criteriilor de acordare a grantului suplimentar pentru studenți cu oportunități reduse
   • - declarația privitoare la numărul de luni de mobilitate Erasmus+ derulate anterior;
   • - denumirea instituțiilor gazdă pentru care candidează (3 opțiuni) și perioada estimată a mobilității.
  • • curriculum vitae (CV) – format Europass, în limba română, limba engleză sau în limba de studiu la universitatea gazdă, maximum 2 pagini;
  • • carte de identitate (pentru studenții cu cetățenie română)/ copie pașaport + dovada șederii legale pe teritoriul României la data selecției (pentru studenții de alte naționalități);
  • documente eliberate de facultate/ SDI (după caz):
   • situația şcolară – în cazul studenților care, la momentul selecției, au încheiat cel puțin un semestru în cadrul ciclului de studii la care sunt înmatriculați, SAU
   • adeverință care să ateste media de admitere pentru ciclul de studii la care sunt înmatriculați studenții la momentul selecției, în cazul studenților care la momentul selecției nu au nici un semestru încheiat în cadrul ciclului de studii respectiv, SAU
   • adeverință de la SDI cu media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru mobilități ale doctoranzilor.
  • documente doveditoare ale competențelor lingvistice.
  • 2. Documente suplimentare solicitate de facultate/ SDI (dacă este cazul) - se vor consulta criteriile suplimentare de eligibilitate/ selecție stabilite de facultatea/ SDI la care este înmatriculat studentul.
  • 3. Documente justificative pentru îndeplinirea criteriilor de încadrare la categoria studenților cu oportunități reduse.

B. Pentru mobilități de scurtă durată: înscrierea se face prin depunerea dosarului de candidatură la Oficiul Erasmus+ (fizic sau prin e-mail la adresa outgoing@unitbv.ro)

Dosarul de candidatură va conține aceleași documente ca și dosarul de candidatură pentru mobilitatea de lungă durată, cu următoarele completări:

  • cererea de înscriere va fi completată electronic și semnată olograf de către student
  • scrisoare de accept din partea universității organizatoare
  • programul detaliat al mobilității, din care să reiasă componenta virtuală - pentru mobilitățile derulate la nivel licență și master.
 • 1. Criterii generale de selecție

Studenții Erasmus+ din Universitatea Transilvania din Brașov sunt selectați la nivel de facultate/ SDI, de către membrii Comisiei de selecție, echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii sau de practică (C-SER), în mod corect, imparțial şi transparent, conform următoarelor criterii generale de selecție:

 • • studentul trebuie să aibă rezultate academice corespunzătoare, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin contractul financiar Erasmus+ (Anexa Learning Agreement); (nota minimă 5, sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează dacă acesta este mai mare de 5, sau minimul impus prin regulile suplimentare de eligibilitate și selecție de la facultate).
 • • studentul trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor de competență lingvistică pentru limbile străine în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează (nota minimă 5 sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează dacă acesta este mai mare de 5).

Departajarea studenților candidați pentru aceeași instituție gazdă se realizează prin ierarhizarea acestora în funcție de media generală de selecție, acordându-se prioritate studenților cu mediile cele mai mari.

Dovada competențelor lingvistice se poate face prin unul din următoarele documente:

 • • certificat lingvistic eliberat de UNITBV pe baza rezultatului testării lingvistice organizate de Oficiul Erasmus+, certificat valabil pe o perioadă de 3 ani de la data emiterii și care atestă nota minimă 5.

  Notele între 7 și 10 se asociază unui nivel minim B2 solictat de instituția partener.
  Notele între 5 și 6,99 se asimilează unui nivel minim B1 solicitat de către instituția partener.
  Notele mai mici de 5 nu dau dreptul studentului de a participa la selecția Erasmus+.

 • • cererea on-line de înscriere pentru mobilitatea Erasmus+ din care reiese programul de studiu la care este înmatriculat – pentru studenții care au aceeași limbă de studiu la programul de studiu din UNITBV și la instituția gazdă pentru care candidează (se va echivala cu nota 10);
 • • cererea on-line de înscriere care cuprinde declarație pe proprie răspundere – pentru studenții care vor derula mobilitatea Erasmus în limba maternă la instituția gazdă (se va echivala cu nota 10);
 • • rezultatul testării lingvistice OLS, susținută cu maximum trei ani înainte de data candidaturii Erasmus+, se va echivala conform tabelului următor:
Nivel conform test OLS A1 A2 B1 B2 C1 C2
Nota echivalentă 7 8 9 10 10 10
 • • certificatul de competențe lingvistice, nivel minimum B1, eliberat de o organizație recunoscută (conform tabelului), valabil la data organizării selecției (se va echivala cu nota 10).
Limba străină Certificat de competențe lingvistice nivel minimum B1 eliberat de o organizație recunoscută (exemple)
Engleză Cambridge English Preliminary (PET); Cambridge English First (FCE); Cambridge English Advanced (CAE); TOEFL (minim 42); IELTS (minim 5-6,5); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Franceză DELF (nivel minim B1); DALF (nivel C1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Germană Goethe Zertifikat (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Italiană CELI (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Spaniolă DELE (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Rusă Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)

Studenții candidați au datoria să se intereseze care este limba în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează și care este nivelul minim de competențe lingvistice solicitat de instituțiile partenere.

 • 2. Criterii suplimentare de selecție

Facultățile/ SDI își pot stabili criterii suplimentare de selecție, care vor fi accesibile pe pe site-urile facultăților/ SDI și pe site-ul UNITBV.

 • 3. Procesul de selecție

C-SER de la nivelul fiecărei facultăți/ SDI efectuează selecția studenților candidați în funcție de:

    • a) evaluarea rezultatelor academice, respectiv:
     • • media semestrelor încheiate aferente ciclului de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției SAU
     • • media de admitere la ciclul de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției – dacă nu are nici un semestru încheiat la momentul selecției;
     • • media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru mobilități ale doctoranzilor;
    • b) evaluarea compețentelor lingvistice pentru limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității;
    • c) criterii suplimentare de selecție ale facultății/ SDI la care este înmatriculat studentul (dacă este cazul).

Ponderea criteriilor de selecție va fi următoarea:

Fără criterii suplimentare de la facultate/ SDI Cu criterii suplimentare de la facultate/ SDI
a) 70% a) 50%
b) 30% b) 30%
c) 0% c) 20)

Procesul de selecție se finalizează cu completarea Procesului verbal de selecție studenți (PV), semnat de către membrii C-SER în exercițiu la acea dată și prin comunicarea rezultatelor selecției de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, atât candidaților înscriși, cât și Oficiului Erasmus+. Pentru candidaturile depuse pe Portalul Erasmus+ coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI va actualiza pe portalul Erasmus+ UNITBV statutul fiecărui student candidat.

  • 4. Nominalizarea la instituțiile partenere a studenților selectați
   Se efectuează de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, cu respectarea termenelor de nominalizare impuse de instituțiile partenere.
 • 1. Completarea dosarului de mobilitate

Sub îndrumarea coordonatorului Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, studenții selectați vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente:

 • • Learning Agreement– secțiunea Before the Mobility.
  Formatul Pdf. al documentului semnat de către toate părțile se transmite prin e-mail Oficiului Erasmus
 • • invitație/ scrisoare de acceptare/ e-mail
 • • calendarul academic al universității gazdă – pentru mobilități de studiu
 • • extras de cont în Euro pe numele titularului de mobilitate
 • • fișa OLS (valabil pentru proiecte KA103, KA131);
 • • polița/ polițele asigurărilor de sănătate, de accident și de răspundere civilă care să acopere întreaga perioadă de mobilitate, inclusiv datele călătorilor de dus și întors.
 • • document justificativ – adeverința emisă de secretariatul facultății, care atestă calitatea de absolvent (SMP derulate ca proaspăt absolvent).
 • • documente justificative pentru statutul de student cu oportunități reduse.
 • 2. Încheierea contractului financiar

Studentul va încheia un contract financiar cu Universitatea Transilvania din Brașov înainte de începerea mobilității. Mobilitatea Erasmus+ se poate realiza doar în perioada eligibilă a contractului de finanțare instituțional Erasmus+ din care se acordă grantul pentru respectiva mobilitate.
Perioada maximă finanțată unui student pentru o mobilitate se stabilește în funcție de valoarea grantului instituțional Erasmus+ și numărul de mobilități contractate între UNITBV și ANPCDEFP.

 • 3. Susținerea testării OLS a competențelor lingvistice

Studenții titulari ai unei mobilități Erasmus+ vor susține testul inițial de limbă OLS, înainte de începerea mobilității (valabil pentru proiecte KA103 și KA131).

 • 4. Plata avansului grantului Erasmus+

Se face în acord cu prevederile contractului financiar încheiat între student și UNITBV. Ca regulă generală, plata grantului Erasmus+ se va realiza prin transfer bancar către contul în Euro deschis pe numele titularului de mobilitate. Excepțiile de la această regulă generală vor fi tratate individual.

 • 5. Emiterea dispoziției de deplasare

Oficiul Erasmus+ din UNITBV va emite dispoziția de deplasare externă a studentului beneficiar al mobilității și o transmite secretariatului facultății/ SDI la care este înmatriculat studentul/ școlii doctorale interdisciplinare.
Pentru mobilitățile derulate ca proaspăt absolvent nu se emit dipoziții de deplasare.

Derularea mobilității constă în următoarele etape:

 • 1. plecarea studentului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția gazdă.
 • 2. transmiterea către Oficiul Erasmus+ al UNITBV, de către student, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înregistrare la instituția parteneră ( Confirmation of Registration SM) - pentru mobilitatea de lungă durată;
 • 3. completarea Learning Agreement– secțiunea During the mobility în cazul în care sunt necesare modificări la programul de studiu/ practică; semnarea de către ambele instituții şi transmiterea formularului semnat, cu modificările aferente trebuie realizată în maximum 4 săptămâni de la începerea mobilității - pentru mobilitatea de lungă durată;
 • 4. participarea studentului beneficiar la activitățile - stabilite prin Learning Agreement;
 • 5. urmarea cursului lingvistic OLS – în cazul studenților care au primit o licență de curs OLS (proiecte KA103 și KA131);
 • 6. completarea raportului individual de activitate (EU Survey), format electronic, pe care studentul îl primește de pe platforma Agenției Europene Erasmus+ (Mobility Tool) în timpul mobilității (valabil pentru proiecte KA107).

Modificarea duratei contractuale (prelungire sau diminuare) se va realiza cu respectarea duratei minime și maxime eligibile pentru tipul respectiv de mobilitate (cu excepția cazurilor de forță majoră).

Diminuarea perioadei de mobilitate se poate aproba dacă noua perioadă (diminuată) va permite studentului realizarea obiectivelor academice agreate în Learning Agreement. Grantul total Erasmus+ se va recalcula în concordanță cu noua durată a mobilității.

Prelungirea perioadei de mobilitate Erasmus+ de studiu se poate realiza doar pentru perioade cuprinse în cadrul aceluiași an universitar.

Finanțarea perioadei de prelungire este posibilă doar în limita fondurilor disponibile în proiectul Erasmus+ în cadrul căruia se derulează mobilitatea. Modificarea duratei contractuale (prelungire sau diminuare) se va realiza prin încheierea unui act adițional la contractul financiar, în urma aprobării cererii adresate în scris de către student Oficiului Erasmus+ al UNITBV (Request for extension of mobility/ Cerere diminuare perioadă).
În cazul prelungirii mobilității de studiu pentru semestrul II, studentul va trimite Oficiului Erasmus+ și copia scanată a documentului Learning Agreement Student Mobility for Studies – secțiunea During the mobility completat pentru un minimum de 40 credite ECTS/ an şi semnat de toate părțile.

Pentru mobilitatea de lungă durată, modificarea perioadei Erasmus+ (diminuare sau prelungire) se va realiza în urma aprobării cererii de modificare a perioadei, adresate în scris de către student Oficiului Erasmus+ al UNITBV cu minimum o lună înainte de:

 • • noua dată de final a mobilității (în cazul diminuării perioadei Erasmus+);
 • • data de final a mobilității prevăzută în contractul financiar Erasmus+ (în cazul prelungirii perioadei Erasmus+).

Cererea va fi însoțită de o dovadă a noii date de final a mobilității: calendar academic al universității gazdă sau un alt document justificativ. Pentru mobilitatea de scurtă durată, modificarea duratei studiilor trebuie făcută în timpul mobilității inițial contractate.

În cazuri excepționale, în care există o neconcordanță între perioada contractuală și cea efectivă de mobilitate, care este adusă în mod tardiv la cunoștința Oficiului Erasmus+, se poate încheia cu studentul un act adițional constatator la contractul financiar Erasmus+.

1. Predarea documentelor de mobilitate

Studentul beneficiar va preda documentele în maximum 30 zile de la finalizarea mobilității, după cum urmează:

 • •adeverința de mobilitate (original), semnată și ștampilată de la universitatea gazdă, conținând perioada mobilității; se depune în original la Oficiul Erasmus+ și în copie la coordonatorul Erasmus+ pe facultate/ departament/ SDI (Confirmation of attendance);

  transcript of records obținut de la universitatea parteneră, conținând rezultatele profesionale (note și credite la disciplinele prevăzute în Learning Agreement Student Mobility for Studies) se depune atât la Oficiul Erasmus+ (copie), cât și la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI (original/ copie), în vederea recunoașterii și echivalării studiilor – pentru mobilități de studiu de lungă durată;

  atestat de practică (Learning Agreement – secțiunea After the mobilitysemnat și ștampilat de la instituția parteneră, conținând detalierea activităților practice efectuate și perioada mobilității; se depune în original la Oficiul Erasmus+ și în copie la coordonatorul Erasmus+ pe facultate/ departament SDI – pentru mobilități de practică și mobilități de studiu de lungă durată doctoranzi;

  documente de transport și cazare, se depun la Oficiul Erasmus+;

2. Completarea raportul individual de activitate (EU Survey), format electronic, pe care studentul îl primeste de pe platforma Agenției Europene Erasmus+ (Mobility Tool) la finalul mobilității (valabil pentru proiecte KA103, KA131).

3. Susținerea testării OLS a competențelor lingvistice la finalizarea mobilității (valabil pentru proiecte KA103, KA131).

4. Plata diferenței de grant (soldului) Erasmus+ în favoarea studentului beneficiar de mobilitate Erasmus+ (stat de plată) sau emiterea notei de debit.

Plata soldului este condiționată de îndeplinirea de către student a tuturor obligațiilor contractuale, respectiv de închiderea dosarului de mobilitate. În cazul în care grantul primit de titularul de mobilitate este mai mare decât grantul final cuvenit, stabilit pe baza dosarului complet de mobilitate, Oficiul Erasmus+ va emite o notă de debit cu suma datorată a fi restituită de către titularul de mobilitate.

5. Recunoașterea și echivalarea mobilității se realizează de către membrii C-SER în exercițiu la acea dată conform Regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studii sau de practică efectuate în cadrul mobilităților prin programul Erasmus+.