Muncitor I calificat

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcției contractual   vacante de muncitor I calificat, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, perioadă nedeterminată, la Direcția Generală Administrativă / Serviciul Cantine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Muncitor calificat IV - fochist

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcției contractual vacante de muncitor calificat IV cu atribuții de fochist, perioadă  nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DGA-PSI RSVTI din cadrul Universității Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

2 muncitori calificați I

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcției contractual vacante de muncitor  I calificat - 2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Tehnică Administrativă - Serviciul Tehnic din cadrul Universității Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului I

Fișa postului II

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Muncitor necalificat - spații verzi

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de muncitor necalificat, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Tehnică Administrativă - Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Universității Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

2 îngrijitoare

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcției contractual vacante de îngrijitoare - 2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Tehnică Administrativă / Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul  Universității Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Psiholog practicant

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs, conform art.VII, alin.(2) din OUG 115/2023, pentru ocuparea funcției contractual temporar vacante de psiholog practicant, cu studii universitare, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi, la Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universității Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Secretar I - Facultatea de Sociologie și comunicare

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de secretar I cu studii superioare pe perioadă determinată de 3 ani la Facultatea de Sociologie și comunicare, Departamentul de Științe Sociale și ale Comunicării.

Informații suplimentare

Fișa postului

Proba scrisă se va desfășura începând cu ora 9:00, locația rămânând aceeași: B-dul Eroilor nr. 25, Corpul T, Sala TII7
Proba practică se va desfășura începând cu ora 9:00, locația rămânând aceeași: B-dul Eroilor nr. 25, Corpul T, Sala TII7

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE CONTESTAȚIE  SELECȚIE DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator patrimoniu I

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu I, cu studii superioare de scurtă durată - tehnice, perioadă nedeterminată, la DTA Serviciul Tehnic, Investiții și urmăriri lucrări

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Contestațiile se depun în data de 8 mai 2024, la Registratura Universității (clădirea Rectorat, Bl. Eroilor nr. 29), între orele 8:00 - 12:00

REZULTATE CONTESTAȚII

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar debutant ORI

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant de secretar debutant, cu studii superioare, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi, în cadrul Oficiului de Relații Internaționale / Biroul Erasmus+.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Mențiune: Proba practică din data 12.04.2024 se va desfășura în Sala Senat- clădirea Rectorat, B-dul Eroilor, nr.29, Brașov, intervalul orar se păstrează același, 09.00-10.30

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator patrimoniu I - DTA

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu I cu studii superioare de scurtă durată -tehnice, pe perioadă nedeterminată la DTA Serviciul Tehnic, Investiții și urmărire lucrări.

Informații suplimentare

Fișa postului

3 îngrijitoare - DTA

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  postului contractual vacant de  îngrijitoare - 3 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Tehnică Administrativă / Serviciul Administrativ Patrimoniu şi Serviciul Cămine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Tehnician specialist IA - DMIL

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician specialist IA, cu studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Facultatea de Design de Mobilier si Inginerie a Lemnului, din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

7 posturi îngrijitoare

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  postului contractual   vacant de  îngrijitoare - 7 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Tehnică Administrativă / Serviciul Administrativ Patrimoniu şi Serviciul Cămine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

INTERVIUL SE VA DESFASURA INCEPAND CU ORA 11:00

REZULTATE IINTERVIU

REZULTATE FINALE

2 administratori financiari II - SRU

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocupare a două posturi contractual vacante de administrator financiar II cu studii superioare pe perioadă determinată de 3 ani la Serviciul Resurse umane.

Informații suplimentare

Fișa postului - Resurse Umane

Fișa postului - Salarizare

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Fochist IV

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  postului contractual vacant de  muncitor IV calificat ( FOCHIST) - 1 post, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Tehnică Administrativă/Serviciul PSI-RSVTI din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Ingrijitoare

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  postului contractual   vacant de  îngrijitoare - 1 post, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Tehnică Administrativă/Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

2 posturi asistent cercetare IESC

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs conform HG .286/23.03.2011 modif prin HG 1027/2014, HG 1336/2022 şi Legea 319/08.07.2003 cu  respectarea prevederile OUG 80/2022, pentru ocuparea a 2 posturi vacante  de  asistent de cercetare proiect, cu studii superioare, pe perioadă determinată  de 2 ani, ( 01.10.2023-30.09.2025), cu normă de 4 ore/zi, la Universitatea Transilvania din Brașov, Fac. Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor – ICDT/C13 în cadrul unui proiect de cercetare.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator patrimoniu I - DTA - Cămine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator de patrimoniu I cu studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Tehnică Administrativă / Serviciul Cămine.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

4 posturi muncitor calificat I - DTA

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcției vacante de  muncitor I calificat/4 posturi (2 lăcătuși și 2 instalatori), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Tehnică Administrativă / STIUL din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului - lăcătuș

Fișa postului - instalator

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Îngrijitoare - 2 posturi

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de îngrijitoare - 2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Tehnică Administrativă / Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Îngrijitoare - 4 posturi

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de îngrijitoare - 4 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Tehnică Administrativă / Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator financiar II - SRU

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocupare a două posturi contractual vacante de administrator financiar II cu studii superioare pe perioadă determinată de 3 ani la Serviciul Resurse umane.

Informații suplimentare

Fișa postului

Tehnician I - DIEFA

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de tehnician I cu studii medii pe perioadă determinată de 2 ani la Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor, Departamentul de Inginerie electrică și fizică aplicată.

Informații suplimentare

Fișa postului

Administrator financiar II - Serv. Contabilitate

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar II cu studii superioare economice pe perioadă determinată de 3 ani la Direcția Financiară și Contabilitate, Serviciul Contbilitate.

Informații suplimentare

Fișa postului

Îngrijitoare - 2 posturi

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de îngrijitoare - 2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Tehnică Administrativă / Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

Inginer II - Biobaza Experimentală

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant de inginer II, cu studii superioare, perioadă determinată de 3 ani, jumătate de normă, aferent  Institutului de Cercetare Dezvoltare – Biobaza Experimentală, din cadrul Universității Transilvania din Brașov

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator financiar II - BMP

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant de administrator financiar II, cu studii superioare, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi,  în cadrul Biroului de Management al Proiectelor.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba Interviu se va desfășura în data de 30.03.2023 începând cu orele 13.00, în Cladirea Rectorat

REZULTATE PROBĂ PRACTCICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator financiar III - BMP

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant de administrator financiar III, cu studii superioare, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi,  în cadrul Biroului de Management al Proiectelor.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba Interviu se va desfășura în data de 30.03.2023, începând cu orele 12.00, în Cladirea Rectorat

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator patrimoniu I - Cămine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcției contractual   vacante de  administrator de patrimoniu I cu studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Tehnică Administrativă / Serviciul Administrativ Patrimoniu.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Tehnician proiect - (asistent fizică și chimie)

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei contractual temporar vacante de  tehnician proiect - (asistent fizică și chimie)  cu studii medii, perioadă determinată  din 15.04.2023-29.06.2024, normă partială de 20 ore/lună, la  Facultatea de Medicină, Departamentul DFPC, ICDT - Centrul de Cercetare C17A, proiect nr. 582PED/2022, Prot-Col-Target.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Îngrijitoare cantină - 2 posturi

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcției contractual  vacante de  îngrijitoare - 2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Generală Administrativă / Serviciul Cantine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Administrator patrimoniu I - Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcției contractual   vacante de  administrator patrimoniu I cu studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Generală Administrativă / Serviciul Cantine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar șef - DMIL

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei contractual    vacante de  secretar șef facultate, cu studii superioare, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la  Facultatea de Design de mobilier și ingineria lemnului.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

ERATĂ PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE CONTESTAȚII

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Îngrijitoare - 2 posturi

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei contractual   vacante de  îngrijitoare-2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcţia Tehnică Administrativă / Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar II - Acte de studii

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practica din data de 31.01.2023 se va desfasura in Corpul T- sala TII7, la ora 13.30

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer I C10 - ICDT

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant de inginer I A – studii superioare, pe perioadă determinată de 3 ani, din cadrul centrului de cercetare C10-Informatică Industrială Virtuală și Robotică, Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania din Braşov

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Șofer I - 2 posturi

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru 2 posturi contractual vacante de șofer I, la DTA Serviciul Achiziții publice și aprovizionare.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE CONTESTAȚIE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Proba practica din data de 02.02.2023 se va desfasura pe strada Turnului nr. 5, la ora 10:00 - la Garajul Universitatii, in incinta Facultatii de Constructii.

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Îngrijitoare și muncitor - cantină

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  functiei contractual vacante de  îngrijitoare -2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, şi muncitor I calificat, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativă / Serviciul Cantine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului - îngijitoare

Fișa postului - muncitor

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I - SEAA

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual temporar vacante de secretar I, studii superioare, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi, la Facultatea de Știinte economice și administrarea afacerilor din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Trei posturi îngrijitoare

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual  vacante de îngrijitoare (3 posturi), studii şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Tehnică Administrativă - Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Lăcătuș mecanic

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual  vacante de muncitor I calificat cu atributii de lăcătuș mecanic, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Tehnică Administrativă-Serviciul Tehnic Investitii și Urmărire Lucrări din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer II - AT

Universitatea Transilvania din Brașov scoate Ia concurs un post de inginer II cu angajare pe perioada determinata de 3 ani, Ia Facultatea de Alimentatie și turism, Departamentul de lngineria și managementul alimentatiei și turismului.

Informații suplimentare

Fișa postului

2 îngrijitoare - DGA - Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea functiei contractual temporar vacante de îngrijitoare - 2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi la Directia Generala Administrativă / Serviciul Cantine din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

Muncitor I calificat - DGA - Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea functiei contractual temporar vacante de muncitor I calificat, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativă / Serviciul Cantine din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Îngrijitoare - 7 posturi

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual  vacante de îngrijitoare (7 posturi), studii şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

INTERVIUL SE VA DESFASURA IN CORPUL T, SALA TM DE LA ORA 12:00.

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar II - GESFO

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de secretar II, cu studii superioare de lungă durată, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi, in cadrul Biroului GESFO.

  Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practică din 31.05.2022 se va ține la orele 12.00, în Corpul T al Universității, sala T II 5, B-dul Eroilor, nr.25

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator financiar II - SRU

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de administrator financiar II, cu studii superioare, perioadă determinată de 2 ani, normă întreagă de 8 ore/zi,  în cadrul Serviciului Resurse Umane / Compartimentul Gestiune Resurse umane

  Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE FINALE

 

Analist debutant - GESFO

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de analist debutant, cu studii superioare de lungă durata absolvite preferabil în: Informatică economică, Statistică, Cibernetică, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi,  in cadrul Biroului GESFO.

  Informații suplimentare

Fișa postului

Muncitor calificat - DGA - Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  functiei contractual vacante de  muncitor  I calificat - 1 post, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativa/ Serviciul Cantine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

  Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE