Taxe și modalități de plată

Taxe de studiu pentru anul universitar 2023 - 2024 în funcție de facultăți

FacultateaTaxă școlarizare
Facultatea de Inginerie mecanică 3500
Facultatea de Design de produs și mediu 3500
Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial 3500
Facultatea de Știința și ingineria materialelor 3500
Facultatea de Inginerie Electrică și știința calculatoarelor 4500
Facultatea de Alimentație și turism 3500
Facultatea de Design de mobilier și Inginerie a lemnului  3500
Facultatea de Construcții 3500
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere 3500
Facultatea de Matematică și informatică 3500
Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor 4500
Facultatea de Litere 3500
Facultatea de Medicină 7000
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane 4500
Facultatea de Sociologie și comunicare 3500
Facultatea de Muzică 6000


Taxe școlarizare an universitar 2022-2023 
Taxe școlarizare an universitar 2021-2022
Taxe de școlarizare an universitar 2020-2021
Taxe școlarizare an universitar 2019-2020
Taxe școlarizare an universitar 2018-2019
Taxe școlarizare ani universitari 2015-2017

Taxă pentru recunoaşterea calității de conducător de doctorat sau abilitării
Taxă pentru recunoaşterea diplomei - titlului de doctor

Modalități de plată a tazei de școlarizare

Cont în lei – doar pentru candidații care fac plata din România

Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
CUI: 4317754
Cont IBAN: RO08 TREZ 1312 0F33 0500 XXXX
BIC/SWIFT: TREZROBU
Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV
Cont în Euro 
Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
CUI: 4317754
Cont IBAN: RO61 BTRL EURC RT00 0635 9501
BIC/SWIFT: BTRLR022
Banca: BANCA TRANSILVANIA, Adresa: Calea Dorobantilor nr.30-36, 400121, Cluj-Napoca, România

Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații:

Numele și prenumele candidatului, cu inițiala tatălui
Domeniul de doctorat
Numele și prenumele conducătorului de doctorat 
Anul înmatriculării

Notă: După efectuarea plății, doctorantul este OBLIGAT să trimită copia scanată după ordinul de plată, pe adresa secretariat-sdi@unitbv.ro

Perioada de decontare pentru plățile efectuate prin bancă este de 3 zile. 

Comisioanele de transfer bancar sunt suportate de candidat.

IMPORTANT: Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT