Susținerea tezei de doctorat

Susținerea publică a tezei de doctorat presupune parcurgerea unor etape reglementate prin Instrucțiunea privind finalizarea și susținerea publică a tezei de doctorat
Instrucțiunea și informațiile privind procedura și documentele necesare pot fi accesate pe intranet,  AICI.

 

Ianuarie 2024

15 ianuarie 2024 Marina SHELLER    Anunț
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 08.12.2020
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă (CPV)
Conducător științific: Prof. dr.ing.  Alexandru Lucian CURTU
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere
Titlul tezei: GENETIC DIVERSITY OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) IN MIDDLE SIBERIA
REZUMAT RO / REZUMAT EN / CV-URI COMISIE

Listele cu doctoranzii din Universitatea Transilvania din Braşov cărora li s-a atribuit titlul de DOCTOR în domeniul specificat, urmare a validării tezelor de doctorat de către CNATDCU:

Confirmari titlu doctor 2024

Confirmari titlu doctor 2023

Confirmari titlu doctor 2022

Confirmari titlu doctor 2021

Confirmari titlu doctor 2020

Confirmari titlu doctor 2019

Confirmari titlu doctor 2018

Confirmari titlu doctor 2017

Confirmari titlu doctor 2016

Confirmari titlu doctor 2015

Confirmari titlu doctor 2014

Confirmari titlu doctor 2013