Colocviul Internaţionalde Ştiinţe Sociale ACUM

(2006– 2011)

Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale ACUM (International Colloquium of Social Science ACUM) reuneşte lucrările prezentate în cadrul evenimentului profesional cu titlu omonim, organizat de Facultatea de Sociologie şi Comunicare din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov şi desfăşurat anual, începând cu 2006.

Studiile au fost reunite în şase volume şi publicate la Editura Universităţii Transilvania din Braşov, în perioada 2006-2011. Acestea reflectă, prin evaluare şi explorare analitică fundamentată pe studii de caz, o perspectivă modernă a aspectelor legate de viaţa socială, comunicare, învăţământ sau cercetare sociologică. Prin contribuţiile lor, autorii, specialişti experimentaţi sau în formare, şi-au propus identificarea direcţiilor majore şi evidenţierea valenţelor pozitive privind: relaţiile publice, calitatea vieţii, politicile sociale, dezvoltarea comunitară, managementul organizaţiilor şi instituţiilor sociale, epistemologia, teoria şi metodologia socială, etica socială, dreptatea socială, cultura suburbană. Corpusul de lucrări are o largă adresabilitate, putând constitui o sursă de informare atât pentru cadre didactice de specialitate, sociologi, cercetători în domeniu, cât şi pentru studenţi.

Editată iniţial ca monografie, ulterior s-a transformat în publicaţie serială (2007), limbă de tipărire fiind limba română. Începând cu 2011 este publicată integral în limba engleză. Frecvenţa de apariţie a fost de un volum pe an până în 2009, apoi, în anii 2010 şi 2011 câte două numere anual.

Descrierea bibliografică a colecţiei

2011

International Colloquium of Social Science ACUM 2011: Social Space and Its Actors, Braşov, 17th-18th November 2011. Braşov: Editura UniversităţiiTransilvania din Braşov. 2011, vol. 5, nr. 1, 2. ISSN 1844-5667

Notă: Publicaţia este editată în limba engleză. Lucrările au fost grupate în următoarele secţiuni: The Patrimony of The “Bucharest Schoolof Sociology”; Ethics and Social Justice; Identity and Urban Subcultures; Organization and the Problematic of Work; “The graduate” 2011 Brasov, Bucharest, Cluj-Napoca.

Comitetul de redacţie: lecturer PhD Marinela Şimon, research assistant Diana Bódi, Victor Briciu

2010

COLOCVIUL Internaţional de Ştiinţe Sociale ACUM 2010, Braşov, 4-5 noiembrie 2010: Teritorii şi hărţi de cunoaştere. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov. 2010, vol. 4, nr. 1, 2. ISSN 1844-5667

Notă: Lucrările au fost grupate în următoarele secţiuni: teorie socială, epistemologie, metodologie socială; cercetări recente în câmpul sociologiei şi al ştiinţelor comunicării; experienţe şi intervenţii în spaţiul dezvoltării comunitare şi al asistenţei sociale; debutul absolventului-cercetător.

Comitetul de redacţie: lector univ. drd. Marinela Şimon, prep. univ. drd. Ioana Atudorei

2009

COLOCVIULInternaţional de Ştiinţe Sociale ACUM 2009, Braşov, 26th-28th of November 2009. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov. 2009, [vol.3]. ISSN1844-5667

Notă: Lucrările publicate au fost grupate în următoarele secțiuni: teoria socială, epistemologia, metodologia socială; cercetări recente în domeniul sociologiei și științelor comunicării; provocări în domeniul asistenței sociale; școala de astăzi.

Colegiul de redacție: asistent didactic junior Andreea Mardache; asistent didactic Ada Dobrescu; asistent didactic junior Victor Briciu

2008

COLOCVIUL Internaţional de Ştiinţe Sociale ACUM 2008, Braşov, 27-29 noiembrie 2008. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov. 2008, [vol. 2]. ISSN 1844-5667

Notă: Lucrările publicate au fost grupate în următoarele secţiuni: mass-media, cultură şi comunicare; bune practici în asistenţa socială; politici sociale şi dezvoltare comunitară; managementul organizaţiilor şi instituţiilor sociale; cercetări sociale recente.

Comitetul de redacţie: asist. univ. drd. Andreea Sava, asist. univ. drd. Ada Dobrescu

2007

COLOCVIUL Internaţional de Ştiinţe Sociale ACUM 2007, Braşov, 29 noiembrie-1 decembrie 2007. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov. 2007, [vol. 1]. ISSN 1844-5667

Notă: Se transformă în publicaţie serială, atribuindu-i-se ISSN. Lucrările publicate au fost grupate în următoarele secţiuni: mass-media, comunicare şi relaţii publice, bune practici în asistenţa socială, calitatea vieţii, politici sociale şi dezvoltare comunitară, cercetări sociale recente.

2006

COLOCVIUL Internaţional de Ştiinţe Sociale ACUM 2006, Braşov, 23-25 noiembrie 2006. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2006. 515 p. ISBN 978-973-635-862-3