Despre colecţie

Publicat anual, volumul Conference on British and American Studies reunește cele mai valoroase contribuții ale cercetătorilor români și străini cu activitate în domeniul vast al anglisticii. Prima apariție din această serie de volume a avut loc în anul 2003 și a coincis cu prima ediție a Conferinței de Anglistică, eveniment organizat și găzduit anual de Facultatea de Litere din cadrul Universității Transilvania din Brașov. De atunci, Conference on British and American Studies și-a asumat misiunea de a face cunoscute comunității academice autohtone și de pretutindeni preocupările membrilor săi, de a asigura contextul propice dialogului și criticii constructive, de a contribui la dezvoltarea cunoașterii în domeniul anglisticii studiate de pe pozițiile unor discipline precum lingvistica teoretică și aplicată, literatura de expresie engleză, critica literară, analiza discursului, semiotica, didactica, lexicografia și studiile culturale. Varietății acestor subdomenii le corespund, în mod firesc, o multitudine de perspective și moduri de abordare reflectând, deopotrivă, tradiția și modernitatea în cercetarea umanistă. Autorii articolelor - specialiști recunoscuți și tineri cercetători - activează la universități din țară și din Marea Britanie, Italia, Ungaria și Malta.

Conf. dr. Marinela Burada, MEd

Coordonator colecţie