PROCEEDINGS OF THE SCIENTIFIC SESSION ON MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS

(1999 - 2013)

Proceedings of the Scientific Session on Mathematics and its Applications este colecția care publică lucrări din aria probabilităților şi statisticii matematice, a proceselor stochasticeşi optimizării, a rețelelor de calculatoare sau teoriei grafurilor, schițând, pe alocuri, şi biografii ale unor matematicieni români, expuse în cadrul sesiunii ştiințifice anuale cu acelaşi titlu, ajunse, în anul 2013, la a XXVII-a ediție.

Organizată de către Facultatea de Matematică şi Informatică a Universității Transilvania din Braşov, prin intermediul Departamentului de Analiză Matematică şi Probabilități, aceasta constituie pentru participanți - matematicieni de prestigiu, unii dintre eimembri ai Seminarului Probability, Stochastic Processes and Their Applications, tineri cercetători, doctoranzi, dar şi studenți interesați de dezvoltarea unei cariere în acestdomeniu - o oportunitate de a-şi promova şi disemina studiile şi rezultatele cercetărilor realizate în sfera matematicii şi a informaticii, demersurile inovatoare şi creative, metodele ştiințifice, precum şi de a iniția şi încuraja colaborări în plan profesional şi didactic.

Calitatea articolelor cuprinse în aceste volume, maturitatea ştiinţifică şi metodologică a autorilor, au recomandat Proceedings of the Scientific Session on Mathematics and its Applications pentru indexarea în baza de date ZentralblattMATH - ZBMATH (http://www.zentralblattmath.org/MIRROR/zmath/en/search/). Publicaţia constituie, totodată, obiect de interes pentru matematicieni din ţară şi de peste hotare, afiliaţi unor instituţii de învăţământ superior precum Universităţile Tehnice din Timişoara şi Iaşi sau Universităţile din Modena şi „La Sapienza” din Roma (Italia), Academic Computer Centre din Gdansk şi Universitatea Tehnică din Wroclaw (Polonia), Sami Shamoon College of Engineering din Beer Sheva (Israel).

Descrierea bibliografică a colecției

PROCEEDINGS of the 13th Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, April 2, 1999. Ed. Gabriel V. Orman. Braşov: [Reprografia Universitaţii “Transilvania” din Braşov], 1999. 95 p.

PROCEEDINGS of the 14th Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, April 7, 2000. Ed. Gabriel V. Orman. Braşov: [Reprografia Universitaţii “Transilvania” din Braşov], 2000. 62 p.

15th Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, April 6, 2001. Ed. Gabriel V. Orman. Braşov: [Tipografia Universitaţii “Transilvania” din Braşov], 2001. 47 p.

16th Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, April 2002. Ed. Gabriel V. Orman. Braşov: [Tipografia Universitaţii “Transilvania” din Braşov], 2002. 133 p.

17th Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, April 2003. Ed. Gabriel V. Orman. Braşov: “Transilvania” University Press, 2003. 260 p. ISBN 973-635-213-7.

18th Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, April 2004. Ed. Gabriel V. Orman. Braşov: “Transilvania” University Press, 2004. 178 p. ISBN 973-635-413-X.

19th Scientific Session on Mathematics and its applications: Braşov, April 2005. Ed. Gabriel V. Orman. Braşov: “Transilvania” University Press, 2005. p. ISBN 973-635-605-1.

20th Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, April 2006. Ed. Gabriel V. Orman. Braşov: “Transilvania” University Press, 2006. 159 p. ISBN(10) 973-635-854-2 ; ISBN (13) 978-973-635-854-8.

21th Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, June 2007. Ed. Gabriel V. Orman. Braşov: “Transilvania” University Press, 2007. ISSN 1843-6994.

22th Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, May, 2008. Ed. Gabriel V. Orman. Braşov: “Transilvania” University Press, 2008. ISSN 1843-6994.

Proceedings of the 23rd Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, May, 2009. Ed. MihaiN. Pascu, Gabriel V. Orman. Braşov: “Transilvania” University Press, 2009. ISSN 1843-6994.

Proceedings of the 24th Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, May, 2010. Ed.Gabriel V. Orman. Braşov: “Transilvania” University Press of Braşov, 2010. ISSN 1843-6994.

Proceedings of the 25th Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, May, 2011. Ed.Gabriel V. Orman. Braşov: “Transilvania” University Press of Braşov, 2011. ISSN 1843-6994.

Proceedings of the 26th Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, May, 2012. Ed.Gabriel V. Orman. Braşov: “Transilvania” University Press of Braşov, 2012. ISSN 1843-6994.

Proceedings of the 27th Scientific Session on Mathematics and its Applications: Braşov, October, 2013. Ed. Gabriel V. Orman. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2013. ISSN 1843-6994.