(2006-2011)

Între evenimentele integrate de peisajul muzical braşovean se înscrie şi Simpozionul Naţional de Muzicologie Aniversările Muzicale, care are loc anual, începând cu 2006, din iniţiativa şi prin coordonarea conf. univ. dr. Petruţa Măniuţ Coroiu, cadru didactic la Facultatea de Muzică a Universităţii Transilvania din Braşov. Studiile şi eseurile de muzicologie şi estetică muzicală, de istoria muzicii, critică, pedagogieşi didactică muzicală, muzică religioasă, meloterapie, biografiile unor personalităţi din lumea muzicii româneşti sau universale, prezentate în cadrul ediţiilor acestui eveniment, au fost publicate în cele şase volume, tipărite la Editura Universităţii Transilvania din Braşov, în perioada 2006-2011.

Autorii - muzicologi, compozitori, critici muzicali, cadre didactice de la universităţi din ţară (Universitatea Naţională de Muzicădin Bucureşti, Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iaşi, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Braşov, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române etc.) şi din străinătate (Universität für Musik und Darsellende Kunst Wien –Austria; Conservatorul Faethon, State High School şi Macedonian Conservatory Thessaloniki – Grecia; Academia de Muzică din Chişinău – Republica Moldova), profesori de liceu, doctoranzi, studenţi, interpreţi, jurnalişti - prinlucrările lor, redactate în limbile română, germană, engleză sau franceză, şi ilustrate cu partituri, promovează ideea că muzica, graţie calităţii sale de limbaj transcendent, este un instrument eficient care poate deschide un spaţiu larg pentru dialog intercultural, propice accesării universurilor de simţire şi gândire, dar şi promovării valorilor naţionale.

Incursiunile biografice făcute în viaţa unor iluştri muzicieni precum Olivier Messiaen, Claude Debussy, Igor Stravinski, Leopold Godowsky, Felix Mendelssohn-Bartholdi sau George Enescu, Anatol Vieru, Paul Constantinescu, Cella Delavrancea, Roxana Pepelea ş.a., vin să întregească panorama moştenirii culturale universale, acordând tinerilor compozitori, interpreţi, critici de artă, posibilitatea de diversificare, prin studiu, talent şi creativitate, a tematicii, a elementelor de exprimare şi arhitectură sonoră, de cristalizare a noi expresii, iar iubitorilor de muzică în general, aprofundarea unor conţinuturi deja cunoscute.

Descrierea bibliografică a colecţiei

ANIVERSARILE muzicii româneşti. Vol. 1: Aniversările Muzicale: 2005-2006. Ed. Petruţa Măniuţ. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2006. 220 p. ISBN 973-635-7945.

ANIVERSĂRILE Muzicale: 2006-2007. Vol. 2. Ed. Petruţa Măniuţ. Braşov: Editura Universităţii Transilvaniadin Braşov, 2007. ISSN 1843-2883.

ANIVERSĂRILE Muzicale: 2007-2008: Colecţiede studii şi eseuri muzicologice. Ed. Petruţa Măniuţ. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2008. ISSN 1843-2883.

ANIVERSĂRILE Muzicale: 2008-2009 : Volumul simpozionului internaţional Aniversările Muzicale, ediţia a IV-a, Braşov, mai 2009. Ed. Petruţa Măniuţ. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2008. ISSN 1843-2883.

ANIVERSĂRILE Muzicale : 2009-2010. Ed. Petruţa Măniuţ Coroiu.Braşov: Editura Universităţii Transilvaniadin Braşov, 2010. ISSN 1843-2883.

ANIVERSĂRILE Muzicale : Proceedings of the Musical Anniversaries National Musicology Symposium : Braşov, România, 2011. Ed. Petruţa Măniuţ Coroiu. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2011. ISSN 1843-2883.