Proceedings of the International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments: OPTIM, Braşov

(1978-2012)

Conferinţa Optimization of Electric and Electronic Equipments: OPTIM, Braşov are o tradiţie de 36 de ani, prima ediţie desfăşurându-se în anul 1978, sub titlul Optimizarea echipamentelor electrice şi electronice. Statutul acesteia a fost de sesiune naţională, iniţiativa organizării aparţinând Facultăţii de Inginerie Electrică a Universităţii din Braşov. Începând cu ediţia a IV-a (1994), a devenit conferinţă internaţională, organizatorilor alăturându-se Facultăţile de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi Universităţii Politehnice din Timişoara.

Problematica abordatăde conferinţele OPTIM este diversificată, fiind aduse în discuţie teme deactualitate ştiinţifică, idei inovatoare, tehnologii şi echipamente de ultimă oră, metodologii de optimizare, precum şi recente sau viitoare aplicaţii ale electronicii şi electrotehnicii. Axele prioritare ale expunerilor incluse în Proceedings of the International Conference on Optimization of Electric and ElectronicEquipments: OPTIM, apărute la Editura Universităţii Transilvania din Braşov, înperioada 1978-2012, au vizat: sisteme de putere şi sisteme electromagnetice, maşini electrice, unităţi industriale, electronică de putere, conversia, procesarea şi stocarea energiei electrice, mecatronică, automatizare industrială şi control industrial, electronică aplicată, şi sisteme integrate, educaţie în ingineria electrică, tehnologii emergente, automatică, robotică.

Primul volum al conferinţei (1978) a apărut în limba română, cu rezumat în limbile engleză, franceză sau germană, apoi, începând cu ediţia din 1987, lucrările publicate au fost redactate în limba engleză.

Reprezentativitatea acestui eveniment este certificată şi de interesul pe care l-a suscitat pentru numeroşii participanţi - cercetători, cadre didactice, specialişti - din ţară şi din peste 25 de ţări ale lumii (Austria, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Franţa, Germania, Olanda, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Bulgaria, Polonia, Serbia, Canada, Brazilia, Africa de Sud, China, Israel, Iran, Japonia,Turcia ş.a.).

În spiritul conferinţelor OPTIM, Proceedings of the International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments, Braşov încurajează abordările originale şi transdisciplinare ale temelor specifice domeniului, diseminează studii şi cercetări ale specialiştilor preocupaţi de aspectele clasice, dar şi de perspectiva modernă manifestată în diferitele ramuri ale ingineriei electrice, şi, totodată, promovează schimbul de idei şi soluţii tehnico-ştiinţifice.

Volumele de lucrăriale conferinţei Optimization of Electric and Electronic Equipments, Braşov, începând cu cea de-a VI-a ediţie (1998), sunt indexate în baza de date IEEEXplore, (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6224228).

2012

PROCEEDINGS of the 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment: OPTIM 2012, Braşov, May 24 –26, 2012.Ed. Luminiţa Roxana Cloţea, Mihai Cernat. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2010. 5 part. ISSN 1842-0133

Part. 1: [Keynote Addresses; Power Systems and Electromagnetics]. 337 p.

Part. 2: [Electrical Machines, Industrial Drives and Control]. p. 338-750.

Part. 3: [Power Electronics and Power Conversion ; Renewable Energy Conversion, Processing and Storage]. p.751-1051.

Part. 4: [Mechatronics,Industrial and Automation and Control; Applied Electronics and System Integration; Electrical Engineering Education and Emerging Technologies]. p.1052-1336.

Part. 5: [Cold-Plasma Discharges and Applications; Medical Applications and Ambient Assisted Living; Robotics, Vision and Real –Time Data Processing; Energy Storage Devices and Their Mobile and Stationary Applications]. p.1337-1597.

2010

PROCEEDINGS of the 12th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment: OPTIM 2012, Braşov, May 20 - 22, 2010. Ed.: Mihai Cernat, Luminiţa Roxana Cloţea. Braşov : Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2010. 4 part. ISSN 1842-0133

Part. 1: [Power Systemsand Electromagnetics]. 252 p.

Part. 2: [Electrical Machines and Industrial Drives; Power Electronics and Power Converters]. p. 253-664.

Part. 3: [Industrial Automation and Control, Mechatronics; Applied Electronics and System Integration; Electrical Engineering Education and Emerging Technologies]. p. 665-1096.

Part. 4: [Renewable Energy Conversion and Control; Smart Grids – Challenges and Opportunities; Cold Plasma Discharges and Applications; Keynote Addresses]. p.1097-1433.

2008

PROCEEDINGS of the 11th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment: OPTIM 2008, Braşov, May 22 - 23, 2008. Ed.: Mihai Cernat. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2008. 4 vol. ISBN 978-973-131-028-2, ISSN 1842-0133

Vol. 1: Keynote Addresses ; Electrotechnics. LVII, 273 p. ISBN 978-973-131-029-9

Vol. 2-A: Keynote Addresses ; Power Electronics; Electrical Machines & Drives. LVII, 312. ISBN 978-973-131-030-5

Vol. 2-B: Keynote Address; Renewable Energy Conversion and Control. XXVI, p.313-466. ISBN 978-973-131-030-5

Vol. 3: Keynote Addresses; Industrial Automation and Control. LVII, 254 p. ISBN 978-973-131-031-2

Vol. 4: Keynote Addresses; Applied Electronics; Electrical Engineering Education; Virtualand Remote Laboratories; Intelligent Buildings. LVII, 230 p. ISBN 978-973-131-032-9

2006

PROCEEDINGS of the 10th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment: OPTIM ’06, Braşov, May 18 - 20, 2006. Ed: Mihai Cernat, Andrei Nicolaide, Ioan Mărgineanu. Braşov : Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2006. 4 vol. ISBN 973-635-702-3, 978-973-635-702-2

Vol. 1: Keynote Addresses; Electrotechnics. XLVI, 262 p. ISBN 978-973-635-703-9

Vol. 2: Power Electronics; Electrical Machines & Drives. XLVI, 274 p. ISBN 973-635-704-X, 978-973-635-704-6

Vol. 3: Industrial Automation and Control. XLVI, 220 p. ISBN 973-635-705-8, 978-973-635-705-3

Vol. 4: Applied Electronics; Electrical Engineering Education. XL, 218 p. ISBN 973-635-706-6, 978-973-635-706-0

2004

PROCEEDINGS of the 9th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment: OPTIM ’04, Braşov, May 20-21, 2004. Ed.: Ioan Mărgineanu, Andrei Nicolaide, Mihai Cernat. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2004. 4 vol. ISBN 973-635-285-4

Vol. 1: Keynote Addresses; Electrotechnics. LVI, 266 p. ISBN 973-635-286-2

Vol. 2: Keynote Addresses; Power Electronics, Electrical Machines & Drives. L, 338 p. ISBN 973-635-287-0

Vol. 3: Keynote Addresses; Industrial Automation and Control. LVI, 240 p. ISBN 973-635-288-9

Vol. 4: Keynote Addresses ; Applied Electronics; Electrical Engineering Education. LVI, 254 p. ISBN 973-635-285-4

2002

PROCEEDINGS of the 8th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipments: OPTIM ’02, Braşov, May 16 - 17, 2002. Ed.: Ioan Mărgineanu, Andrei Nicolaide, Mihai Cernat. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2002. 3 vol. ISBN 973-635-012-6

Vol.1: Keynote Addresses; Electrotechnics. 260 p. ISBN 973-635-013-4

Vol.2: Keynote Addresses; Electrical Machines & Drives; Automation. p. 261-606. ISBN 973-635-012-6

Vol.3: Keynote Addresses; Electronics and Computers; Electrical Engineering Education. p. 607-900. ISBN 973-635-015-0

2000

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipments: OPTIM, Braşov, May 11 - 12, 2000. Ed.: Ioan Mărgineanu, Andrei Nicolaide, Mihai Cernat. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2000. 3 vol.

Vol.1: Electrotechnics: Electromagnetic Field and Electrical Circuits; Magnetic Materials; Electromagnetic Heating I: Dielectric Heating; Electromagnetic Healting II: Induction Heating; High Voltage Technique; Electric Arc and Electrical Apparatus; Industrial Power Systems; Power Quality. 308 p. ISBN 973-9474-61-6

Vol. 2: Electrical Machines and Electricaldrives: Electrical Machines; Power Electronics; Control of AC and DC Drives, Mechatronics, Robotics. p.309-572. ISBN 973-9474-62-4

Vol. 3: Automation, Electronics and Computers: Control of Linear and Non-linear Systems, Adaptive and Robust Control, Observers.; Intelligent Systems; Modelling, Simulation; Industrial Informatics, Safety and Reliability; Electronic Circuits; Microelectronics; Signal Processing; Measurements and Data Acquisition; Information and Communications Technologies; Medical Electronics. p. 573-918. ISBN 973-9474-60-8

1998

PROCEEDINGS of the 6th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipments: OPTIM ’98, Braşov, May 15 - 17, 1998. Ed.: Ioan Mărgineanu, Andrei Nicolaide, Mihai Cernat. Braşov: Transilvania University Press, 1998. 3 vol.

Vol. 1: Electrotechnics: Electrotechnical Materials, Electromagnetic Field, Electromagnetic Heating, Industrial Power Systems and High Voltage Technique, Electrical Apparatus and Equipments, Protection, Power Quality, Electromagnetic Compatibility, Electrical Machines. 328p. ISBN 973-98511-2-6

Vol. 2: Power Electronics, Electrical Drives and Automation: Power Electronics; Control of AC and DC Drives; Control of Permanent Magnet and Switched Reluctance Motor Drives; Estimation; Identification; Control and Industrial Informatics; Modelling and Simulation; Software Tools for Education and Multimedia; Robotics and Mobile Autonomous Systems. p. 319-636. ISBN 973-98511-2-6

Vol. 3: Electronics and Computers: Electronic Devices and Circuits; Signal Processing; Electronic Medical Applications; Image Processing; Measurement and Data Acquisition; Communications; Reliability of Integrated Microcircuits and Microsystems. p. 623-822. ISBN 973-98511-2-6

1996

PROCEEDINGS of the 5th International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments: OPTIM ’96, Braşov, May 15- 17, 1996. Ed.: Ioan Mărgineanu, Andrei Nicolaide, Mihai Cernat. Braşov: The Transilvania University of Braşov, Faculty of Electrical Engineering, 1996. 6 vol.

Vol. 1: Section A: Mathematical Modelling; Electromagnetic Field; Electrical Circuits; Electrotechnical Materials. 260 p. ISBN 973-97549-3-7

Vol. 2: Section B: Electrical and Electronic Measurements; Section C: Electronics. p. 261-574. ISBN 973-97549-4-5

Vol. 3: Section D: Electrical Apparatus; Power Systems; Electromagnetic Compatibility. p. 575-916. ISBN973-97549-5-3

Vol. 4: Section E: Electrical Machines. p. 917-1194. ISBN973-97549-6-1

Vol. 5: Section F: Power Electronics and Electrical Drives. p. 1195-1618. ISBN 973-97549-7-X

Vol. 6: Section G : Automation and Industrial Informatics. p. 1619-1808. ISBN 973-97549-8-8

1991

PROCEEDINGS of the Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments, Braşov, October, 10-12, 1991. Braşov: [Reprografia Universităţii din Braşov]. 2 vol.

Vol. 1: 1991. VIII, 398 p.

Vol. 2: 1991. IV, 286 p.

Vol. 3: 1992. V, 145 p.

1987

PROCEEDINGS of the Conference on Optimization of Electric and Electronic, Driving, automationand Computing Equipments, Braşov, November 20-21, 1987. Ed. Andrei Nicolaide. Braşov: [Reprografia Universităţii din Braşov], 1987. 2 vol.

Vol. 1: 370 p.

Vol. 2: 240 p.

1978

Optimizarea echipamentelor electrice şi electronice: lucrările sesiunii naţionale, Braşov,

17-19 noiembrie 1978. Ed. Andrei Nicolaide, Willibald Szabo, Carol Saal, Ioan Mărgineanu, Mihai Cernat, Ovidiu Peşteanu. Braşov: [Reprografia Universităţii din Braşov], 1978. 491 p.