Despre colecție

Scopul Colecției Psihologie este de a oferi cititorilor perspective variate asupra comportamentului uman, a determinanților săi biologici şi sociali, asupra modelelor şi metodelor psihologice de cunoaştere a personalității şi a grupului, a reperelor etice care jalonează interacțiunea dintre psiholog şi societate.

Volumele editate în Colecția Psihologie se adresează unui public variat. Ele răspund interesului oricăror cititori pentru cunoaşterea de sine şi a celuilalt, ca şi întrebărilor specialiştilor din domeniu. Lucrările contribuie la formarea profesională a celor care studiază sau au studiat domeniul psihologiei, care vor descoperi direcții de dezvoltare a abilităților de intervenție şi suport psihologic astfel încât să asigure starea de bine şi relaționarea pozitivă a actorilor din mediul şcolar, organizațional, al muncii şi sănătății.

Colecția Psihologie îşi propune să publice autori români şi străini, lucrări originale, traduceri, dicționare, răspunzând unei diversități de interese. Tematica abordată în colecție cuprinde:

  • psihologia dezvoltării şi a educației,
  • evaluare psihologică şi diagnoză,
  • consiliere psihologică individuală şi de grup,
  • consultanță pentru părinți, manageri, lideri comunitari,
  • prevenția, diagnoza şi intervenția psihologică,
  • dezvoltarea şi optimizarea personală,
  • managementul resurselor umane.

În speranța că această colecție va dăinui, tematica se va extinde în acord cu evoluțiile ştiințifice şi cu preocupările autorilor. Colecția este deschisă şi publicațiilor din domenii conexe, psihologii de azi lucrând, spre binele clienților lor, în veritabile echipe interdisciplinare.

Prof. dr. psih. Mariela Pavalache-Ilie

Coordonator colecție