Despre colecție

Conferința CIBv, organizată de către Facultatea de Construcții din cadrul Universității Transilvania din Braşov, a apărut în anul 2002, sub denumirea Sesiune Ştiințifică aniversară Construcții – Instalații Braşov CIB, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de învățământ tehnic superior braşovean de Construcții Civile, Industriale şi Agricole şi 10 ani de învățământ tehnic superior braşovean de Instalații pentru Construcții. La toate edițiile au participat în calitate de autori şi/ sau membri în comitetului ştiințific reputați specialişti în domeniu din țară şi din străinătate.

Tematica generală abordată a fost următoarea: Calculul şi optimizarea structurilor, Structuri din beton armat, Structuri metalice, Structuri din lemn, Proiectarea asistată de calculator a structurilor, Căi ferate, drumuri şi poduri, Geotehnică şi fundații, Reabilitarea şi consolidarea construcțiilor, Metode experimentale de investigare a structurilor, Soluții moderne pentru instalații de încălzire, ventilație şi climatizare, Performanța energetică a clădirilor şi instalațiilor aferente, Soluții de utilizare eficientă a energiilor neconvenționale în clădiri, Sisteme eficiente de iluminat în clădiri, Materiale şi tehnologii moderne în construcții.

Prima ediție s-a desfăşurat în 14-15 noiembrie 2002, la Braşov, pe două secțiuni: Construcții Civile, Industriale şi Agricole şi Instalații pentru Construcții. Începând cu ediția a II-a, care s-a desfăşurat în 18-19 noiembrie 2004, cu denumirea Sesiunea Ştiințifică Construcții – Instalații Braşov CIB 2004, toate celelalte ediții ale conferinței au fost sub înaltul patronaj al Academiei de Ştiințe Tehnice din România, Secția Construcții şi Urbanism şi a apărut o nouă secțiune: Căi ferate, drumuri şi poduri. De la ediția a III-a, desfăşurată în 15-16 noiembrie 2007, sub denumirea Sesiunea Ştiințifică Construcții – Instalații Braşov CIB 2007, s-a decis ca periodicitatea acestei conferințe să fie la fiecare 2 ani, în anii pari, cu excepția anilor aniversari ai Facultății de Construcții din Braşov (având ca an de înființare 2003), motiv pentru care această ediție a fost legată de aniversarea a 5 ani de la înființarea Facultății de Construcții din Braşov. Această ediție a fost şi prima ediție cu participare internațională. Ediția a IV-a s-a desfăşurat în 21-22 noiembrie 2008, sub denumirea Sesiunea Ştiințifică cu participare internațională Construcții – Instalații Braşov CIB 2008, iar ediția a V-a s-a desfăşurat în 12-13 noiembrie 2010, sub denumirea Sesiunea Ştiințifică cu participare internațională Construcții – Instalații Braşov CIBv 2010. Ultima ediție s-a desfăşurat în 1-2 noiembrie 2012, sub denumirea INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CIBv 2012. Cele mai bune lucrări au fost publicate într-un număr special - Vol. 5 (54) - al Buletinului Ştiințific al Universității Transilvania din Braşov, Seria 1, ISSN 2065-2127. Începând cu această ediție, s-a decis ca această conferință să fie organizată anual.

Conf. dr. ing. Valentin Vasile Ungureanu

Coordonator colecție