Științe inginerești

CHISĂLIȚĂ Dumitru (2019), Constantin Ioan Motăș. O viață de luptă, ISBN 978-606-19-1117-2

DIACONU Minerva (2021), Pardoseli sportive din lemn, ISBN 978-606-19-1394-7

ENACHE Dorin Valter (2017), Managementul igienei în industria alimentară, ISBN 978-606-19-0882-0

LICA Dumitru, COȘEREANU Camelia, NĂSTASE Valentin, RĂCĂȘAN Sergiu, (2017), Proiectarea și fabricarea ambalajelor pentru mobilier, ISBN 978-606-19-0965-0

NEAGOE Ion, NĂSULEA Marius Daniel (2020), Tehnologia presării la rece. Procedee de matrițare, vol. II, ISBN 978-606-19-1316-9

SĂULESCU Radu, NEAGOE Mircea, JALIU Codruța (2021), Amplificatoare de turație pentru sisteme eoliene și hidroenergetice. Vol. 2 Modelarea răspunsului mecanic al sistemelor cu generator electric contrarotativ, ISBN 978-606-19-1406-7

Științe economice și juridice

LIXĂNDROIU Dorin, (2019), Modelarea fuzzy cu aplicații în economie, ISBN 978-606-19-1176-9

MITREA Nicoleta, PREDOIU Oana (2019), Manual de mentorat, ISBN 978-606-19-1186-8

POŢINCU Cristian Romeo, (2017), Tehnici de promovare în afaceri, ISBN 978-606-19-0950-6

POȚINCU Cristian Romeo (2021), Logistică, ISBN 978-606-19-1374-9

STOICAN Mirela, CAMARDA Adina Liana, VĂRVĂRUC Daniela, MĂZĂREL Adrian (2021), Atestarea și activitatea ghidului de turism în cadrul agenției organizatoare, ISBN 978-606-19-1351-0

Filologie

BUJA Elena, BURBEA Georgiana, CUSEN Gabriela, MATEI Mădălina, MĂDA Stanca, MICU Corina, NECHIFOR Andreea, SĂFTOIU Răzvan, (2021), Limba română pentru străini. Limbaje specializate. VOL. 1, 2, 3, 4, 5, ISBN 978-606-19-1364-0 gen., 978-606-19-1365-7 vol. 1, 978-606-19-1366-4 vol. 2, 978-606-19-1367-1 vol.3, 978-606-19-1368-8 vol. 4, 978-606-19-1369-5 vol. 5

BUJA Elena, CUSEN Gabriela, MATEI Mădălina, MĂDA Stanca, MICU Corina, SĂFTOIU Răzvan, (2017), Limba română ca limbă străină. Caiete didactice pentru limbaje de specialitate. VOL. 4, ISBN 978-606-19-0806-6

BUJA Elena, MADA Stanca (ed.), (2020) Structure, Use, and Meaning.Language policies and practices in institutional settings, ISBN 978-606-19-1141-7

CISMARU Ivan (2021), Amalgamate. Poezii, epigrame, aforisme, ISBN 978-606-19-1372-5

GOMBOȘ Eugen (2021), Elementul definitor al condiției de om. Eseuri, ISBN 978-606-19-1403-6

ILIE Rodica, PRALEA Cristian (2016), Relație şi experiență critică – Virgil Podoabă, ISBN 978-606-19-0822-6

MĂDA Stanca (2016), An Introduction to Professional Language, ISBN 978-606-19-0846-2

MOARCĂS Georgeta (2020), Rituri de tranzit. 10 studii asupra prozei românești, ISBN 978-606-19-1326-8

ILIE Rodica (2019), Marginea memoriei. Lecturi vechi și noi, ISBN 978-606-19-1214-8

ILIE Rodica, BOTEZATU Dan, LĂCĂTUŞ Adrian (coord.), (2017), Amnesia and Anamnesis. Contemporary Strategies of Literary and Cultural Histories, ISBN 978-606-19-0914-8

ILIE Rodica, LĂCĂTUŞ Adrian (coord.), (2017),Vitalitatea experimentului. Noi lecturi ale operei lui Gheorghe Crăciun, ISBN 978-606-19-0916-2

LĂCĂTUŞ Adrian, (coord.), (2017), Literatura română contemporană. Proza lui Daniel Vighi şi Viorel Marineasa, ISBN978-606-19-0918-6

LĂCĂTUŞ Adrian, MOARCĂS Georgeta (coord.), (2017), Literatura română contemporană. Poezia lui Ion Mureşan, proza lui Cristian Teodorescu, ISBN 978-606-19-0917-9

SĂFTOIU Răzvan, MĂDA Stanca, MATE Mădălina,TOADER Adrian (coord.), (2017), Verba politica. Ghid de bune practicidiscursive în comunicarea politică, ISBN 978-606-19-0923-0

Interes general

BUCUR Maria, UNGUREAN Ştefan (2016), Cartea în vechiul regim. O istorie orală, ISBN 978-606-19-0811-0

OLSEFZAY Edmund (2020), Clădirea Rectoratului. Context istoric și repere, ISBN 978-606-19-1240-7

Educație fizică

BĂDĂU Dana, BĂDĂU Adela, GRANCEA Marius, (2017), Fitness. Postură și mișcare, ISBN 978-606-19-0964-3

GUGU-GRAMATOPOL Carmen (2018), Gimnastica de bază. Exerciții de dezvoltare fizică generală, ISBN 978-606-19-1081-6

RAVEICA Gabriela, BALINT Nela (2021), Terapia ocupațională pentru persoane private de libertate – Abordare în context românesc, ISBN 978-606-19-1400-5

Științe ale educației

PURCARU Monica Ana Paraschiva (2021), Modalități de diferențiere a strategiilor de instruire la matematică în ciclul primar, ISBN 978-606-19-1354-1