2008

BALINT Elena (2008), Ghid metodic pentru învăţarea handbalului de bază, ISBN 978-973-598-412-0

BARNA Carmen (2008), Metodica educaţiei fizice şi a sportului adaptat. Aspecte teoretice şi practice fundamentale, ISBN 978-973-598-395-6

BARNA Carmen, GUGU-GRAMATOPOL Bogdan (2008), Olimpismul. Factor educaţional modern, ISBN 978-973-598-416-8

CHICOMBAN Mihaela (2008), Ghid metodicpentru învăţarea tehnicii şi tacticii în jocul de baschet, ISBN 978-973-598-394-9

ENOIU Roxana (2008), Baschet. De lateorie la practică, ISBN 978-973-598-404-5

ENOIU Roxana (2008), Baschet. Proiectarea didactică. Pregătirea reprezentativei, ISBN 978-973-598-408-3

ENOIU Roxana (2008), Ecologia mediului şi a bazelor de agrement. Cerinţă formativ-educativă a activităţilor fizice în societatea contemporană, ISBN 978-973-598-397-0

ENOIU Roxana (2008), Turismul ecologic. Implicaţii în sfera sportului, ISBN 978-973-598-396-3

IVĂNESCU Marcela, IVǍNESCU Paul (2008), Istoria schiului alpin la Jocurile Olimpice, ISBN 978-973-598-431-1

MIHǍILǍ Cibu, NEAMŢU Mircea, IONESCU Bondoc Dragoş, SCURT Corneliu, NECHITA Florentina (2008), Atletismul pentru toţi, ISBN 978-973-598-353-6

PRESCORNIŢǍ Adrian, TOHǍNEAN Dragoş (2008), Tehnici de monitorizare a performanţei sportive, ISBN 978-973-598-339-0

PRESCORNIŢĂ Adrian(2008), Cartea antrenorului de volei, ISBN 978-973-598-091-7