2009

BĂDICU Georgiana, OANCEA Bogdan (2009), Jocul de fotbal în ciclul primar – aspecte teoretico-metodice privind predarea minifotbalului la clasele I-IV, ISBN 978-973-598-670-4

CIOROIU Silviu Gabriel (2009), Educaţia sportivului – igiena alimentaţiei, măsuri de prim ajutor, ISBN 978-973-598-471-7

CHICOMBAN Mihaela, TOHĂNEAN Dragoş (2009), Baschet – tehnica şi tactica jocului, ISBN 978-973-598-661-2

ENOIU Sandu Răzvan, ENOIU Roxana, ŢURCANU Flavius (2009), Musculaţie, ISBN 978-973-598-655-1

IVĂNESCU Marcela, IVĂNESCU Paul (2009), Ghidul sporturilor de iarnă, ISBN 978-973-598-664-3

SCURT Corneliu (2009), Poliatlonul atletic şcolar, ISBN 978-973-598-606-3

SCURT Corneliu (2009), Antrenament sportiv. Proiectare. Planificare. Fomă sportivă. Competiţie, ISBN 978-973-598-654-4

TURCU Ioan, DRUGĂU Sorin (2009), Volei. Sisteme de acţionare de la iniţiere la perfecţionare, ISBN 978-973-598-662-9