2008

BĂDULESCU Anca (2008), Imaginea vizuală, ISBN 978-973-598-321-5

BUJA Elena (2008), Relating Events in Narrative: A Case Study of Romanian, ISBN 978-973-598-337-6

BUJA Elena (2008), An Introduction to English Phonetics and Phonology, ISBN 978-973-598-338-3

CUSEN Gabriela (2008), An Introduction to second language acquisition, ISBN 978-973-598-336-9

CUSEN Gabriela (2008), Investigating vocabulary learning strategies, ISBN 978-973-598-335-2

DOBRESCU Caius, BODIU Andrei (2008), Literatură şi civilizaţie. Vol. 1. Scriitorii români canonici şi reforma curriculară, ISBN 978-973-598-444-1 gen., 978-973-598-445-8 vol. I

DOBRESCU Caius, BODIU Andrei (2008), Literatură şi civilizaţie. Vol. 2. Scriitorii români canonici şi reforma curriculară, ISBN 978-973-598-444-1 gen., 978-973-598-446-5 vol. II

DOBRESCU Caius (2008), Revoluţia Radială. O critică a conceptului de postmodernism dinspre înţelegerea plurală şi deschisă a culturii burgheze, ISBN 978-973-598-254-6

ENE Ana (2008), Introducere în lexicografie. Probleme teoretice şi aplicaţii, ISBN 978-973-598-281-2

ENE Ana (2008), Şcoala Ardeleană şi tipurile ei de discurs, ISBN 978-973-598-280-5

HAMZEA Liliana (2008), New Dis-Orders, ISBN 978-973-598-307-9

ILIE Rodica (2008), Manifestul literar. Poetici ale avangardei în spaţiul cultural romanic, ISBN 978-973-598-374-1

ILIE Rodica (2008), Teoria literaturii. O practică a conceptelor teoriei literaturii, ISBN 978-973-598-373-4

PODOABǍ Virgil (2008), Fenomenologia punctului de plecare, ISBN 978-973-598-419-9

TATU Oana (2008), Traduceri româneşti din dramaturgia shakespeariană. Studiu lingvistic contrastiv, ISBN 978-973-598-268-3