2011

ARHIRE Mona (2011), Valenţele expresive ale concentrării limbajului, ISBN 978-973-598-988-0

BODIU Andrei (ed.) (2011), Literatura română contemporană: Eugen Negrici şi Cornel Ungureanu, ISBN 978-973-598-985-9

BODIU Andrei, ILIE Rodica, LĂCĂTUŞ Adrian (eds.) (2011), Dilemele identitaţii. Forme de legitimare a literaturii în discursul cultural european al sec. XX, ISBN 978-973-598-986-6

CĂTĂLUI Iulian (2011), Avangarda literară românească şi visul. Studiu literar despre implicaţiile fenomenului oniric în definirea avangardei literare romaneşti, ISBN 978-973-598-993-4

GHIŢĂ Ramona (2011), Deixisul - categorie lingvistică universală. Modalităţi de exprimare în limbile română, franceză şi maghiară, ISBN 978-973-598-865-4

ILIE Rodica, LĂCĂTUŞ Adrian, BODIU Andrei (eds.) (2011), Literature in the Totalitarian Regimes. Confrontation, Autonomy, Survival, ISBN 978-973-598-987-3

MICU Corina Silvia (2011), Les noms abstraits noms d’états en français – une description, ISBN 978-973-598-931-6

MOARCĂS Georgeta (2011), Disonanţe. Studii asupra expresionismului în poezia română contemporană, ISBN 978-973-598-930-9

MOCEANU Ovidiu (2011), Studii literare. Studii şi cercetări ale doctoranzilor. Vol. 1, ISBN 978-973-598-876-0

MOCEANU Ovidiu (2011), Studii literare. Studii şi cercetări ale doctoranzilor. Vol. 2, ISBN 978-973-598-017-0

PÎRNUŢĂ Oana-Andreea, BĂDULESCU Anca (2011), An Outline of Native American Literature, ISBN 978-606-19-0011-4