2017

ŞONERIU Ioan (2017), Aspecte din Germania Hercinică, ISBN 978-606-19-0871-4