2012

ANTONESCU Oana Maria (2012), Familia şi rolul ei în dezvoltarea personalităţii copilului, ISBN 978-606-19-0121-0

CLINCIU Aurel Ion (2012), Statistici multivariatepentru psihologie, vol.2, ISBN 978-973-635-990-3-general,978-606-19-0155-5-vol.2

COCORADĂ Elena (2012), Didactica psihologiei, ISBN 978-606-19-0045-9

TRUŢĂ Camelia (2012), Managementul emoţiilor în educaţie. Antecedente şi strategii, ISBN 978-606-19-0099-2