2017

LUCA Marcela, (2017), Manual de tehnici de muncă intelectuală, ISBN 978-606-19-0922-3