2008

BANCU Radu (2008), Incursiune în modelling. Identificarea aspectelor comune modelling-ului cu cele din Media-Publicitate, educaţie şi terapie, ISBN 978-973-598-411-3

CHIRIŢĂ Romulus (2008), Istoria didactică a filosofiei greceşti, ISBN 978-973-598-264-5

COCORADĂ Elena (2008), CliS – Chestionar pentru diagnoza climatului şcolar conex evaluării, ISBN 978-973-598-434-2

COCORADĂ Elena (2008), Microviolenţa şcolară conexă evaluării – Ghid de consiliere educaţională, ISBN 978-973-598-433-5

FORIŞ Tiberiu (2008), Virtual Lifelong Learning in Romania within European and International Space, ISBN 978-973-598-330-7

ONUŢ Gheorghe (2008), Profesia de sociolog, ISBN 978-973-635-934-7

PANŢURU Stan, VOINEA Mihaela, NICULESCU Rodica Mariana, HONCZ Cristina (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Aspecte de management al curriculum-ului, ISBN 978-973-598-239-3

PANŢURU Stan, VOINEA Mihaela, NECŞOI Daniela (2008), Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, ISBN 978-973-598-240-9

PAVALACHE ILIE Mariela (2008), Omul din spatele ghişeului. Abilităţile psihologice ale angajaţilor din serviciile publice, ISBN 978-973-598-246-1

VLĂSCEANU Lazăr (2008), University and reflexive modernity, ISBN 978-973-598-241-6