2011

LAZĂR Cornelia (2011), Educaţia prenatală. Împlinirea pentru părinţi. Bucuria pentru copii, ISBN 978-8’973-598-897-5

LUPU Daciana Angelica (2011), Implicaţiile activităţilor de consiliere psihopedagogică asupra diadei stima de sine – reuşita şcolară, ISBN 978-973-598-871-5

NĂSTASĂ Laura-Elena (2011),  Muzica în educaţia specială, ISBN 978-606-19-0000-8

NECŞOI Daniela Veronica (2011), Predictori ai stresului ocupaţional în mediul academic, ISBN 978-973-598-923-1

Pălășan Toader,  NOREL Mariana (coord.) (2011) Școala brașoveană, factor de dezvoltare durabilă / Brașov School, sustainable development factor, ISBN 978-973-598-910-1

PORUMBU Daniela (2011), Coachingul. Dezvoltare personală pentru succes academic, ISBN 978-973-598-922-4