2014

COCAN Cornelia (2014), Educaţie, şcoală şi tradiţii, ISBN 978-606-19-0510-2

HURJUI Elena (2014), Aspecte teoretice aleconsilierii copiilor proveniţi din medii defavorizate, ISBN 978-606-19-0369-6

HURJUI Elena (2014), Studiu aplicativ în consilierea copiilor din mediile defavorizate ISBN 978-606-19-0370-2

MIGDALOVICI Teodora, NECHITA Florin (2014), Rebranding Braşov, ISBN 978-606-19-0471-6

NECHITA Florin, ŞANDRU Codrina, CANDREA AdinaNicoleta (2014), Advertising and heritage interpretation, ISBN978-606-19-0470-9

NICULESCU Rodica Mariana, NOREL Mariana, USACI Doina (coord.) (2014), Inovație și calitate în educația timpurie și în școlaritatea mică, ISBN 978-606-19-0379-5

TODOR Otilia (2014), Metoda FEUERSTEIN, ISBN 978-606-19-0340-5

TODOR Otilia (2014), Programul FEUERSTEIN: Design de cercetare experimentală, ISBN 978-606-19-0341-2

UNIANU Ecaterina Maria (2014), Educaţie incluzivă. Aspecte teoretice şi practice, ISBN 978-606-19-0422-8

VOINEA Mihaela (2014), Educaţie interculturală ca întâlnire a celuilalt, ISBN 978-606-19-0438-9