2016

VOINEA Mihaela (coord.) (2016), Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumului, ISBN 978-606-19-0839-4