2020

VOINEA Mihaela, (2020), Gândirea critică – Metacompetență pentru societatea viitorului, ISBN 978-606-19-1318-3