2010

 
Ştiințe economice

BABA Mirela Camelia (2010), Rapoarte financiar-contabile utilizate în analiza şi deciziile manageriale, ISBN 978-973-598-843-2

BĂLĂŞESCU Simona, BĂLĂŞESCU Marius (2010), Marketingul în comerţul cu amănuntul, ISBN 978-973-635-690-2

CANDREA Adina Nicoleta (2010), Politici şi strategii de marketing pentru dezvoltarea ecoturismului în România, ISBN 978-973-598-680-3

CÂRSTEA Claudia (2010), Managementul proiectelor sistemelor informatice complexe, ISBN 978-973-598-812-8

GUGA Lucian (2010), Economia întreprinderii, ISBN 978-973-598-782-4

ISPAS Ana (2010), Economia turismului, ISBN 978-973-598-709-1

MANDU Petrişor (2010), Managementul crizelor, ISBN 978-973-598-781-7

POPESCU Maria (2010), Managementul calităţii, ISBN 978-973-598-819-7

RĂILEANU SZELES Monica, MIRON Ramona (2010), Plăţi şi finanţări internaţionale, ISBN 978-973-598-839-5

SORICI Ion (2010), Managementul calităţii în serviciile publice, ISBN 978-973-635-703-9

SORICI Ion, DUMITRAŞCU Gabriela, CIOBANU Valentina (2010), Managementul proiectelor şi dezvoltarea durabilă, ISBN 978-973-598-715-2

SUCIU Titus (2010), Preţuri şi concurenţă, ISBN 978-973-598-706-0

Ştiinţe juridice

HLIPCĂ Petru (2010), Noţiuni de drept constituţional, ISBN 978- 973-598-793-0

MURZEA Cristinel, MUREŞAN Laura (2010), Drept civil. Partea generală, ISBN 978-973-598-713-8