2013

ALDEA Nicoleta (2013), Capitole speciale de matematici cu aplicaţii în ingineria calculatoarelor, ISBN 978-606-19-0203-3

ANDONIE Răzvan (2013), Algoritmi şi structuri de date pentru imagistică şi bioinformatică. Note de curs, ISBN 978-606-19-0206-4

LĂDESCU A. Constantin (2013), Statistică matematică, ISBN 978-606-19-0292-7

MANEA Adelina (2013), 9 lecţii de algebră, ISBN 978-606-19-0257-6