2012

BĂDĂRĂU Carmen, MĂRCULESCU Angela (2012), Conservanţii alimentari – limite şi performanţe, ISBN 978-606-19-0042-8

BRĂTUCU Gheorghe, PĂUNESCU Cătălin George, CĂPĂȚÂNĂ Ionuț, PIRNĂ Ioan (2012), Calitatea echipamentelor pentru procesarea produselor alimentare, ISBN 978-606-19-0129-6

CĂLIN Marius Daniel, HELEREA Elena (2012), Materiale magnetice pentru maşini electrice utilizate în transport, ISBN 978-606-19-0093-0

CIUBOTARU Arcadie, CÂMPU Vasile Răzvan, DAVID Elena Camelia (2012), Exploatarea și prelucrarea lemnului, ISBN 978-606-19-0137-1

CÎRSTOLOVEAN Ioan Lucian (2012), Instalaţii de încălzire, ISBN 978-606-19-0057-2

CARCEA Filimon, TUDORAN Gheorghe Marian, FLORESCU Ion I., DONIŢĂ Nicolae, IORGU Ovidiu, HULEA Dan (2012), Aspecte noi privind amenajarea şi gospodărirea pădurilor incluse în ariile naturale protejate, ISBN 978-606-19-0080-0

CHISĂLIȚĂ Dumitru (2012), Măsurarea fluidelor, ISBN 978-606-19-0158-6

CONSTANTIN Florin (coord.) (2012), Îndrumar pentru laboratorul şi seminariile de mecanică, ISBN 978-606-19-0126-5

GRECU Virgil (2012), Eficienţă şi optimizare în sisteme industriale. Optimizarea sistemelor constructive pentru ferestre, ISBN 978-606-19-0133-3

LATEŞ Mihai Tiberiu (2012), Sisteme eoliene. Teorie şi practică, ISBN 978-606-19-0089-3

LEAHU Cristian-Ioan (2012), Optimizarea funcţionării comune a motoarelor cu aprindere prin comprimare, cu agregatele de supraalimentare cu unde de presiune de tip Comprex, ISBN 978-606-19-0036-7

LICA Dumitru, Coşereanu Camelia (2012), Mobilă. Mobilă de şedere, ISBN 978-973-598-780-0

MARUŞCA Teodor (2012), Recurs la tradiţia satului. Opinii agrosilvopastorale, ISBN 978-606-19-0075-6

MĂRCULESCU Angela, BĂDĂRĂU Carmen (2012), Biochimia produselor alimentare, ISBN 978-606-19-0183-8

MOGAN Gheorghe Leonte, BUTNARIU Silviu Luis, GRÜNDER Willi, KUCHAR Peter (2012), Organe de maşini. Teorie – Proiectare – Aplicaţii, ISBN 978-606-19-0069-5

MUSCU Ioan (2012), Designul mobilei corp. Formă, culoare, ergonomie – un proces creativ, ISBN 978-606-19-0148-7

NĂSTĂSOIU Mircea, PĂDUREAN Vasile (2012), Tractoare, ISBN 978-606-19-0138-8

NEACŞU Andreea Nicoleta (2012), Merceologie alimentară. Lucrări de laborator, ISBN 978-606-19-0037-4

NECHITA Florin (2012), Construcţia de marcă în industria berii şi în industria laptelui, ISBN 978-606-19-0035-0

NECULA Valentin, BABII Mihaela (2012), Analiza senzorială a alimentelor şi produselor alimentare, ISBN 978-606-19-0077-0

NIŢĂ Mihai Daniel, CLINCIU Ioan (2012), Construcţii hidrotehnice în amenajarea bazinelor hidrografice. Îndrumar de lucrări practice. Specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru, ISBN 978-973-598-981-1

OLĂRESCU Alin (2012), Tradiţia spaţiului rural construit. Argeş şi Muscel, ISBN 978-606-19-0046-6

PUCHIANU Gheorghe, SECAŞIU Vasile (2012), Patologia faunei de interes cinegetic, ISBN 978-606-19-0034-3

SCUTARU Gheorghe, ŞERBAN Ioan, NEGOIŢĂ Andrei (2012), CAD for Electrical Systems – SCILAB, ISBN 978-606-19-0108-1

STANCIU Mariana Domnica, CURTU Ioan (2012), Dinamica structurii chitarei clasice. Dynamic Structure of Classical Guitar, ISBN 978-606-19-0074-9

STANCIU Alexandra, GASPAR Zoltan (2012), Sisteme pe bază de microprocesor – implementări pe placa de dezvoltare Xilinx Spartan 3E, ISBN 978-606-19-0122-7

TAUS Daniel (2012), Analiza influenţei tensiunilor reziduale asupra comportării la stabilitate a elementelor metalice, ISBN 978-606-19-0091-6

TEREŞNEU Cornel Cristian (2012), Prelucrarea automatică a datelor geodezice, ISBN 978-606-19-0119-7

ȚANE Nicolae, ȚANE Răzvan, THIERHEIMER Walter (2012), Ingineria produselor alimentare de origine vegetală. Procesarea industrială a produselor vegetale. Utilaje pentru industria alimentară,
ISBN 978-606-19-0150-0

UNGUREANU Virgil, ȚÂRULESCU Radu, CRĂCIUN Ovidiu (2012), Mașini și aparate fluidice, ISBN 978-606-19-0144-9

ZAHARIA Sebastian-Marian, MARTINESCU Ionel (2012), Încercări de fiabilitate. (Reliability Tests), ISBN 978-606-19-0084-8