2008

ALEXANDRU Marian, AYDIN Elif, KARAAli, YAPICI Alparslan Çağri (2008), Communications, RF and microwaves fundamentals. From theory to remote experimentations, ISBN 978-973-598-357-4

BELDEANU Eugen C. (2008), Produse forestiere, ISBN 978-973-598-286-7

BELDEANU Eugen C. (2008), Specii de interes sanogen din fondul forestier, ISBN 978-973-598-187-7

BEREZIUC Rostislav, ALEXANDRU Valeria, CIOBANU Valentina, IGNEA Gheorghe (2008), Elemente pentru fundamentarea normativului de proiectare a drumurilor forestiere, ISBN 978-973-598-318-5

BOIERIU Camelia, LICA Dumitru, MIHĂILESCU Teofil (2008), Tehnologia mobilei. Mobilier modulat din panouri compozite, ISBN 978-973-598-120-4

BRENCI Luminiţa Maria (2008), Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare în industria lemnului. Proiectare parametrizată. vol I, ISBN 978-973-598-234-8

BUDĂU Gavril (2008), Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Partea I - Cinematica. Organologia. Comanda, ISBN 978-973-598-271-3 (gen.), 978-973-598-272-0 (vol. 1)

CHICHERNEA Florin (2008), Aplicaţiile analizei valorii în industrie, ISBN 978-973-598-209-6

CIOARǍ Romeo (2008), Maşini-unelte de prelucrat prin deformare, ISBN 978-973-598-306-2

CIONCA Marina (2008), Branchwood for eco-design, ISBN 978-973-598-376-5

CISMARUIvan, CISMARU Maria, FOTIN Adrian, BOIERIU Camelia (2008), Proiectarea tehnologică în industria lemnului. Prelucrarea la formă şi dimensiuni. vol. IV, ISBN 978-973-635-936-1

COZMA Rodica, CIOC Vicenţiu (2008), Notions de tribologie et applications practiques, ISBN 978-973-598-202-7

DEACONESCU Andrea (2008), Proiectarea sistemelor robuste, ISBN 978-973-598-202-7

DELIU Mariana (2008), Scule aşchietoare. vol. 1, ISBN 978-973-598-371-0 (gen.), 978-973-598-372-7 (vol. 1)

DOGARU Victor (2008), Elemente de teoria tăierii lemnului. Frezarea şi tăierea cu pânze circulare, ISBN 978-973-598-358-1

ENACHE Valeriu (2008), Automobilul modern, ISBN 978-973-598-367-3

GĂVRUŞ Cristina, ICHIM Izabella (2008), Bazele prelucrărilor mecanice. Aplicaţii, ISBN 978-973-598-185-3

GUREAN Dan (2008), Botanică forestieră, ISBN 978-973-598-311-6

HERMENEAN Ioan, MOCANU Vasile (2008), Tehnologii, maşini şi instalaţii pentru recoltarea şi conservarea sub formă de fân a furajelor de pe pajişti, ISBN 978-973-598-347-5

LATEŞ Mihai-Tiberiu (2008), Metoda elementelor finite. Aplicaţii, ISBN 978-973-635-964-4

LĂZĂRESCU Constantin (2008), Structuri din lemn pentru construcţii. Vol 3: Anexe, amenajări exterioare, ISBN 978-973-635-739-8 gen., 978-973-598-294-2 vol. 3

LUCIAN Iulian (2008), Electric equipment. vol 1. Theoretical basis of electric equipment, ISBN 978-973-598-313-0

LUNGULEASA Aurel, CIOBANU Valentina, COSTIUC Liviu (2008), Ecological combustion of wooden biomass, ISBN 978-973-598-384-0

LUNGULEASA Aurel (2008), Managementul calităţi biomasei lemnoase, ISBN 978-973-598-217-1

MOCANU Vasile, HERMENEAN Ioan (2008), Tehnologii pentru mecanizarea cu inputuri minime a lucrărilor de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor, ISBN 978-973-598-348-2

OANCEA Gheorghe (2008), Estimarea costurilor de prelucrare a produselor industriale, ISBN 978-973-598-243-0

OLTEANU Nicolae (2008), Drumuri forestiere, ISBN 978-973-598-333-8 gen., 978-973-598-334-5 vol.1

OPREA Ilie (2008), Tehnologia exploatării lemnului, ISBN 978-973-598-301-7

PǍUNESCU Tudor, BULEA Horaţiu, PĂUNESCU Rodica (2008), Dispozitive modulare. Vol. 2 Modele matematice, ISBN 978-973-598-723-7 gen., 978-973-598-319-2 vol.2

PETREA Ion Cătălin (2008), Microhidrocentrale autonome cu generator asincron, ISBN 978-973-598-429-8

POP Oliviu, FLORESCU Florentina (2008), Ameninţări potenţiale, recomandări de management şi monitorizare, ISBN 978-973-598-349-9

POSTELNICU Adrian (2008), Modelarea numerică a hemodinamicii poligonului Willis, ISBN 978-973-598-406-9

RUS Florean, BICĂ Cristina Maria, ŞERBAN Elena (2008), Operaţii unitare. Amestecarea şi aglomerarea, ISBN 978-973-635-782-4

ŞERBAN Ioan (2008), Microreţele hibride cu surse regenerabile de energie, ISBN 978-973-598-428-1

ŞIŞMAN Viorel (2008), Tehnici de machetare şi modelaj, ISBN 978-973-598-436-6

ŞOICA Adrian (2008), Caroserii şi sisteme pentru siguranţa pasivă. Vol. 2, ISBN 973-635-461-X gen., 978-973-598-354-3 vol. 2

SPÂRCHEZ Gheorghe (2008), Cartarea şi bonitarea terenurilor agricole şi silvice, ISBN 978-973-598-242-3

STǍNCIOIU Tudor Petru, LAZǍR Gabriel, BOGDAN Ştefan, BOZGA Candrea, TUDORAN Marian Gheorghe, PREDOIU Gheorghe, ŞOFLETEA Nicolae (2008), Măsuri de gospodărire, ISBN 978-973-598-267-6

TÂRZIU Dumitru Romulus (2008), Pedologie generală şi forestieră, ISBN 978-973-598-282-9

VIŞA Ion, DUŢǍ Anca (2008), Sustainable energy, ISBN 978-973-598-454-0

ZELENIUC Octavia (2008), Timber technology. Part I. Log preparation and sawing, ISBN 978-973-598-029-0 gen., 978-973-598-236-2 vol. I