Regulamentele universității


Regulament privind activitatea profesională a studenților 2022 - 2023
Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Universitatea Transilvania din Brașov pentru ciclurile de studii de licență și masterat
Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat
Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare
           • Facultatea de Design de produs și mediu - Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare
           • Facultatea de Muzică: Completări specifice pentru domeniul muzică la Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare
Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și postdoctorat
Regulamentul Școlii Doctorale Interdisciplinare
Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților pentru ciclul de licență
Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților
Regulament privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material
Regulament privind organizarea și funcționarea căminelor studențești
Regulament privind organizarea și desfășurarea activității organizațiilor studențești
Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate
Regulamentul de recunoaștere a perioadelor de studii sau practică efectuate în cadrul mobilităților prin programul Erasmus+
 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de formare psihopedagogică pentru profesia didactică
Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Antreprenoriale Studențesti din UTBv
Metodologia de aplicare a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a Societății Antreprenoriale Studențesti din UTBv
Metodologia pentru recunașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale
Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC)
Regulament al Biroului de Asigurare a Calității (DAC)
Regulamentul Oficiului de Relații Internaționale (ORI)
Regulament de organizare și funcționare a Biroului de Relații Publice
Regulamentul de funcționare al Biroului de Marketing și Imagine
Regulamentul de organizare si functionare a Biroului de Management al Proiectelor
Regulamentul de organizare si functionare a Biroului IT
Regulamentul de organizare si functionare a Biroului de Proprietate Intelectuala
Regulament de organizare și funcționare al Bibliotecii universitare
Regulament de organizare și funcționare a Editurii Universității Transilvania din Brașov
Regulament al Departamentului de Gestiune a proceselor didactice (DGPD)
Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (CIDIFR)
Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Formare Continuă (CFC)
Regulamentul Departamentului de Rezidențiat și Învățământ Postuniversitar Medical
Regulament de organizare și funcționare al Centrului pentru Învățarea Limbilor Moderne (CILM)
Regulament de organizare și funcționare al Mediatecii Norbert Detaeye
Regulamentul Centrului Multicultural al Universității Transilvania din Brașov
Regulamentul Centrului Muzical al Universității Transilvania din Brașov
Regulament de organizare și funcționare a Biroului de Relații cu Mediul Exterior (BRME)
Regulament de organizare și funcționare al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)
Regulament de funcționare a Biroului ALUMNI
Regulament de organizare și funcționare a Biroului de Analiză și Strategie Financiară
Regulament de organizare și funcționare al Clubului Seniorilor din UTBv
Regulamentul Centrului de Scriere Academică al UNITBV