Tematică admitere

Inginerie mecanică

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• ALEXANDRU Cătălin – calex@unitbv.ro Teme și tematici 
• BARITZ Mihaela Ioana – mbaritz@unitbv.ro – Teme și tematici 
• BUTNARIU Silviu - Luis – butnariu@unitbv.ro – Teme și tematici
CERBU Camelia – cerbu@unitbv.ro  Teme și tematici
• COFARU Corneliu – ccornel@unitbv.roTeme și tematici 
• CRISTEA Luciana - lcristea@unitbv.roTeme și tematici

• HUMINIC Gabriela – gabi.p@unitbv.roTeme și tematici
• LACHE Simona – slache@unitbv.roTeme și tematici 
• ROȘCA Ileana Constanța – ilcrosca@unitbv.roTeme și tematici
• SANDU Veneția – venetia.sandu@unitbv.roTeme și tematici 

• SCUTARU Maria Luminița - lscutaru@unitbv.roTeme și tematici 
SZAVA Ioan - eet@unitbv.roTeme și tematici
TEODORESCU DRAGHICESCU Horațiu - draghicescu.teodorescu@unitbv.ro – Teme și tematici ( ENG / RO)
• VLASE Sorin – svlase@unitbv.roTeme și tematici
• VELICU Radu Gabriel – rvelicu@unitbv.roTeme și tematici
• VIȘA Ion – visaion@unitbv.roTeme și tematici

Inginerie industrială

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• CĂTANĂ Dorin Ioan – catana.dorin@unitbv.roTeme și tematici
• CIOARĂ Romeo – cioarar@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG/RO)
• DRAGOI Mircea Viorel - dragoi.m@unitbv.ro - Teme și tematici
• OANCEA Gheorghe – gh.oancea@unitbv.roTeme și tematici
• PÂRV Aurica Luminița – luminita.parv@unitbv.ro - Teme și tematici
• STOICĂNESCU Maria - stoican.m@unitbv.ro - Teme și tematici

Ingineria materialelor

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• BALTEȘ Liana – baltes@unitbv.roTeme și tematici 
• CREȚU Nicolae – cretu.c@unitbv.roTeme și tematici
• DUȚĂ Anca - a.duta@unitbv.ro Teme și tematici
• SAMOILĂ Cornel – csam@unitbv.roTeme și tematici 
• ȚIEREAN Mircea Horia – mtierean@unitbv.ro – Teme și tematici

Inginerie electrică

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O singură probă orală, tip interviu, privitor la planul de cercetare pe care îl propune pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• BORZA Paul Nicolae - borzapn@unitbv.ro - Teme și tematici 
•HELEREA Elena – helerea@unitbv.roTeme și tematici
• MARINESCU Corneliu - corneliu.marinescu@unitbv.ro - Teme și tematici 
• ȘERBAN Ioan  - ioan.serban@unitbv.ro - Teme și tematici

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• COTFAS Daniel Tudor - dtcotfas@unitbv.ro - Teme și tematici (EN/RO)
• COTFAS Petru Adrian - pcotfas@unitbv.ro - Teme și tematici
• IVANOVICI Laurențiu Mihail – mihai.ivanovici@unitbv.roTeme și tematici
• OGRUȚAN Petre Lucian – petre.ogrutan@unitbv.ro – Teme și tematici

Ingineria sistemelor

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• ITU Lucian - lucian.itu@unitbv.ro - Teme și tematici 
•MOLDOVEANU Florin – moldof@unitbv.roTeme și tematici
• SUCIU Constantin - suciuc@unitbv.ro - Teme și tematici 

Inginerie forestieră

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• CÂMPEAN Mihaela - campean@unitbv.ro - Teme și tematici
• TIMAR Maria Cristina – cristinatimar@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• COȘEREANU Camelia – cboieriu@unitbv.roTeme și tematici

Inginerie și management

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat

• CALEFARIU Gavrilă –gcalefariu@unitbv.roTeme și tematici
• REPANOVICI Angela – arepanovici@unitbv.roTeme și tematici

Silvicultură

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O singură proba orala, tip interviu, referitor la planul de cercetare pe care il propune pt realizarea temei.

• BORZ Stelian Alexandru - stelian.borz@unitbv.ro - Teme și tematici 
• CAMPU Vasile Răzvan - vasile.campu@unitbv.ro - Teme și tematici 
• CURTU Alexandru Lucian  - lucian.curtu@unitbv.ro - Teme și tematici
• IONESCU Ovidiu – o.ionescu@unitbv.roTeme și tematici
• NICOLAESCU Valeriu – nvnicolescu@unitbv.ro Teme și tematici
• NIȚĂ Mihai Daniel – mihai.nita@unitbv.ro Teme și tematici
• PETRIȚAN  Ion Cătălin- petritan@unitbv.ro - Teme și tematici  
• SPÂRCHEZ Gheorghe – sparchez@unitbv.roTeme și tematici

Informatică

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O probă orală de examinare cunoștințe și interviu

• TĂBÎRCĂ Marius Sabin - marius-sabin.tabirca@unitbv.ro Teme şi tematici 

Matematică

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O probă orală tip interviu+intrebări de specialitate.

• MARIN Marin – m.marin@unitbv.roTeme și tematici
• MICULESCU Radu - radu.miculescu@unitbv.ro - Teme și tematici (ENG/RO)
• PĂLTĂNEA Radu - radu.paltanea@unitbv.ro - Teme și tematici
• PASCU Mihai - mihai.pascu@unitbv.ro - Teme și tematici

Marketing

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O singură probă orală, de tip interviu, pe baza tematicii generale pentru domeniu și temelor orientative propuse de conducători.

Tematică pentru examen
Teme orientative propuse pentru admiterea la doctorat 2020

Filologie

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
Două probe orale:
(1) prezentare teoretică pe baza consultării literaturii de specialitate pentru una dintre temele propuse de conducătorii de dctorat;
(2) interviu cu candidatul pe baza temei de cercetare.

• ALIC Liliana - liliana.alic@unitbv.roTeme și tematici
• ARHIRE Mona Brigitte - mona.arhire@unitbv.ro - Teme și tematici
• BURADA Marinela – m.burada@unitbv.roTeme și tematici
• GHEORGHE Mihaela - m.gheorghe@unitbv.ro - Teme și tematici 
• CHEFNEUX Gabriela – gabriela.chefneux@unitbv.roTeme și tematici
• ILIE Rodica - rodicailie@unitbv.ro - Teme și tematici 
• MOCEANU Ovidiu - omoceanu@unitbv.ro - Teme și tematici 
• SĂFTOIU Răzvan Georgian – razvan.saftoiu@unitbv.roTeme și tematici

Medicină

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O singura proba orală, tip interviu, ce va viza  evaluarea nivelului de cunoștințe teoretice din domeniul respectiv, a celor mai recente rezultate obținute de cercetarea internațională precum și a capacității candidatului de a avea initiațive de cercetare în domeniul de doctorat.

• DIMA Lorena – lorena.dima@unitbv.roTeme și tematici
• MIRONESCU Aurel – aurel.mironescu@unitbv.roTeme și tematici
• MOGA  Marius Alexandru – mogas@unitbv.roTeme și tematici
• NEDELCU Dănuț Laurențiu - laurentiunedelcu@unitbv.ro Teme și tematici
• SCÂRNECIU Ioan – ioan.scarneciu@unitbv.roTeme și tematici
•ȚÎNȚ Diana - diana.tint@unitbv.ro Teme şi tematici

Știința sportului și educației fizice

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O singură probă de examinare orală /interviu pe baza unei prezentări în format PowerPoint:

• BĂDĂU Dana – danabadau.brasov@gmail.comTeme și tematici
• BALINT Lorand – lbalint@unitbv.ro – Teme și tematici

Muzică

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
Două probe specifice funcție de tipul de doctorat.
Doctorat științific:
1. Prezentarea scrisă a proiectului de cercetare științifică aferent temei propuse - transmis prin mail conducătorului de doctorat
Interviu
Doctorat profesional:
1. Înregistrarea video a unui concert public, solo, sau cu acompaniament – transmis prin mail conducătorului de doctorat
2. Interviu

• COROIU Petru'a Maria – petruta.maniutcoroiu@unitbv.roTeme și tematici
• DRĂGULIN Stela Doina – dragulin@unitbv.roTeme și tematici
• PEPELEA Roxana Maria – r_pepelea@unitbv.roTeme și tematici
• FILIP Ignac Csaba – f_ignac@unitbv.roTeme și tematici 
• OARCEA Ioan – oarcea.ioan@unitbv.roTeme și tematici

Finanțe

Mod desfășurare a examenului de specialitate:
O singură probă de examinare orală /interviu pe baza temelor / tematicii și a bibliografiei afișate

• BARBUȚĂ MIȘU Nicoleta – nicoleta.barbuta@unitbv.ro – Teme și tematici 
• DINCA Gheorghița – gheorghita.dinca@unitbv.ro – Teme și tematici 
• DINCA Marius Sorin  – marius.dinca@unitbv.ro  – Teme și tematici